KBT teamet 

KBT Teamet

KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete inom många områden och till flertal olika grupper: barn och ungdoms verksamheter, skolan, idrotten, företag, psykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten etc. 
Vi erbjuder utbildningar med inte enbart hög akademisk kompetens utan även den bästa kompetensen där du lär dig hantverket.

Företaget har sedan 2009 utvecklat att erbjuda svenska distansutbildningar i KBT för att ge fler möjlighet till utbildning inom KBT och förändra pedagogiken för inlärning. Målet är att göra KBT lättillgängligt och spännande genom att använda vår utbildningsportals möjligheter till fullo, samtidigt som vi behåller kvalitet och legitimitet.

Våra utbildningars studieform varierar från rena onlineutbildningar till ”blended learning” där vi mixar inlärning via vår utbildningsportal, litteratur och klassrumsföreläsningar. Vi arbetar ständigt mot att så stor del av inlärningen som möjligt skall ske i vår utbildningsportal via nätet.

Fördelarna med att utbilda sig online är många. Du bestämmer när du vill studera och blir på så sätt mer flexibel. Du har tillgång till utbildningsmaterialet var du än befinner dig. Du kan diskutera och ställa frågor om utbildningen med utbildare och andra deltagare direkt via vår chat. Du kan studera på den plats du trivs bäst i lugn och ro utan att bli distraherad av andra. Studier visar att inlärningstiden är kortare vid onlineutbildning än vid traditionell utbildning.

Tid för "Öppet Hus" och zoom är inlagt på hemsidan kbtt.se /startsidan för frågor om våra utbildningar.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Du behöver ställa dig fråga: Vad är mitt syfte med utbildningen, vill jag arbeta för att få en möjlighet att kunna förstå en klients kliniska bild och förstå hur jag kan påverka detta.  Det finns idag många olika arrangörer och det är svårt för någon som ej är insatt i vad som är en seriös och bra utbildning. 

KBT teamets utbildningen följer Beteendeterapeutiska föreningens kursplan dvs fyra terminer och tidsåtgång per termin på ungefär 40% av en heltid. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över utbildningens fyra terminer. 

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 30 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar.

Den kliniska erfarenheten hjälper att ge kunskap utöver vad litteraturen kan ge. Du behöver kunna ställa frågor och få svar på dessa till någon med lång klinisk erfarenhet.

Avseende Utbildningshandledning som är en viktig del i Grundläggande Psykoterapi utbildningen behöver man vara medveten om att det är ett "hantverk" som skall läras in och därav behöver man var på plats med sin handledare. Det är många moment som kräver fysiks interaktion med handledaren utöver vad som kan ges digitalt. För att man skall bli en bra "KBT.are" på denna nivå, är detta en en av de viktigaste delarna. Därav är det också viktigt att ha akademisk kunniga handledare med lång klinisk erfarenhet. 

Studier online - flexibelt och tillgängligt för alla

Våra utbildningars studieform varierar från rena onlineutbildningar till ”blended learning” där vi mixar inlärning via vår utbildningsportal, litteratur och klassrumsföreläsningar. Vi arbetar ständigt mot att så stor del av inlärningen som möjligt skall ske i vår utbildningsportal via nätet.

Fördelarna med att utbilda sig online är många. Du bestämmer när du vill studera och blir på så sätt mer flexibel. Du har tillgång till utbildningsmaterialet var du än befinner dig. Du kan diskutera och ställa frågor om utbildningen med utbildare och andra deltagare direkt via vår chat. Du kan studera på den plats du trivs bäst i lugn och ro utan att bli distraherad av andra. Studier visar att inlärningstiden är kortare vid onlineutbildning än vid traditionell utbildning.

Utbildare med akademisk kompetens och erfarenhet

Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och mångårig erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, idrottspsykologisk utbildning, handledning, kliniskt arbete och coaching.

Datum för Öppet Hus och frågor om utbildningar: se hemsidan. kbtt.se


För mer information om KBT teamet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan. Visa alla utbildningar med KBT teamet

Utbildningar

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om: KBT teamet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

Tel: +46707884918
kbtt.se

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 18 recensioner.

Kursdeltagare

Jag skriver till er då jag hört mycket gott om er från några av era tidigare studenter som jag intervjuat och rekryterat.

Kursdeltagare
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in