SFI på distans

Ett annat språk är ett annat sätt att se på livet. Att lära sig ett annat språk är att få ännu ett fönster att se världen ifrån. Det svenska språket är ett fönster som kan öppnas mot lagom och lördagsgodis. Hitta din SFI på distans här!
Filtrera efter
Kategori
SFI-utbildning (Svenska för invandrare)
Fler filter
Visar 1-5 av 5 träffar
Annonser

Popular categories

Reportage inom SFI-utbildning (Svenska för invandrare)

SFI på distansSFI är en förkortning för Svenska För Invandrare. Det är en kostnadsfri utbildning på komvux för dig som är:

  • över 16 år (finns ingen övre åldersgräns)
  • folkbokförd i Sverige
  • inte kan svenska

Vad kan komvux erbjuda dig? 

Det är din hemkommun som är skyldig att erbjuda dig SFI, om du uppfyller kraven för antagning. Din hemkommun är även skyldig att se till att du som går på SFI blir erbjuden studie och yrkesvägledning. Komvux har även uppdraget att se till att nå alla de människor i kommunen som kan tänkas vilja ta del av SFI.

SFI kan också ges av folkhögskolor och andra aktörer. Om du vill studera SFI på folkhögskola får du först stämma av med din hemkommun om vilka möjligheter som finns.

SFI - vad får du lära dig?

På SFI får du lära dig grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig kunna prata och skriva för vardagslivet, samhällslivet och arbetslivet.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter dina behov. Alla som läser SFI gör det med olika förutsättningar och det tar utbildningens upplägg hänsyn till. Detta gör att utbildningens längd varierar från person till person. Du som elev har minst 15 timmar lektionstid i veckan. Svenskalektionerna kan kombineras med arbete, praktik eller annan utbildning.

Tre olika studievägar

När du börjar SFI får du välja mellan tre studievägar. Dessa i sin tur består av flera kurser.

  • Studieväg 1 = för dig som också vill lära dig att läsa och skriva på ditt modersmål, eller kanske vill friska upp kunskaperna i läsande och skrivande.
  • Studieväg 2 = för dig som har liten erfarenhet av studier
  • Studieväg 3 = för dig som är van att studera

Ansökan till SFI

För att göra en ansökan ska du kontakta komvux i din hemkommun. De kommer att hjälpa dig vidare med att se till att du hamnar på rätt nivå.

SFI på distans

Distansstudier blir ett allt vanligare studieupplägg. Att studera på distans betyder att du själv får bestämma var och när du pluggar. Det kan också kännas mer individanpassat då du som enskild person behöver ha kontakt med din lärare regelbundet. 

Hur fungerar det att studera SFI på distans? 

Oftast sker utbildningen på en plattform online. Ibland är de helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls. 

Var noga med att se vad den SFI-utbildningen du väljer har för upplägg så att det inte sker något missförstånd. 

Ett klassrum online

Att studera på distans betyder att du har ditt klassrum online. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. På lärarplattformen kan både lärare och elever kommunicera med varandra. Hur plattformen används är olika, några exempel på vanliga moment är:

  • inspelade föreläsningar
  • forum för diskussion
  • lärarrespons
  • skypesamtal

Bestäm över din egen tid

Självdisciplin är otroligt viktigt för den som väljer att studera på distans. Du blir "din egen chef" och behöver se till att du hänger med i tidsplanen även om inga studier är schemalagda i förväg.