Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Distansutbildningar - Om distansstudier

Distansstudier – den flexibla studieformen

Går du i tankar om att börja studera? Lockar distansstudier dig? Att studera på distans blir allt mer populärt. Väldigt många väljer idag denna studieform framför att läsa i ett klassrum på en specifik ort.

I en rapport från Statistiska Centralbyrån (2012) uppges det att antalet distansstudenter har ökat drastiskt sedan början av 2000-talet. Av alla högskolestudenter år 2012 var det nästan en tredjedel som studerade på distans, jämfört med en tiondel tio år tidigare.

Skälen till att många väljer att studera på distans varierar. Det kan vara att man vill kunna kombinera studierna med arbete eller att man har en familjesituation som gör att man vill kunna lägga upp sina studier på egen hand. Om man bor utomlands kan distansstudier vara ett bra val om man vill läsa en svensk utbildning.

Oavsett anledning så innebär möjligheten till distansstudier större friheter och öppnar nya väger för dig som student. Du som vill läsa en speciell utbildning utan att behöva ta hänsyn till schemalagda tider eller studieort – välj distansstudier.

Frihet under ansvar

DistansstudierAlla studier kräver att du som student är disciplinerad och fokuserad. Att studera på distans innebär i många fall ett extra stort mått av självdisciplin och fokus. Det händer att distansutbildningar misstolkas för att vara lättare att ta sig igenom än andra utbildningar, vilket alltså inte stämmer.

Distansstudier kan beskrivas som ”frihet under ansvar” – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar men bär samtidigt fullt ut ansvaret för att du tar dig i mål. Det gör du självklart annars också, men om du studerar på distans gäller det att du tar dig tid att lyssna på den där föreläsningen eller läsa det där kapitlet – utan hejarop från klasskamrater.

Det är tyvärr alltför vanligt att studenter hoppar av sin distansutbildning innan den är avslutad, eller inte får godkänt betyg. I en rapport från Statistiska Centralbyrån (2010) uppges det att endast 55 procent av distansstudenterna på högskolan slutförde sina studier den höstterminen. En stor anledning till detta var att tiden istället ägnades åt arbete. Det är därför att viktigt att du är beredd på att distansstudier kräver en stor arbetsinsats från din sida, innan du bestämmer dig för att läsa en distansutbildning. Fundera över om du tror att studieformen kommer att passa dig, ditt liv och din personlighet.

En vanlig missuppfattning om distansutbildningar är att de inte skulle vara lika bra som andra utbildningar. Oroa dig inte, kvalitetskraven är precis lika höga för distansutbildningar som för övriga utbildningar.

Hur fungerar det med distansutbildningar?

Att studera på distans innebär att utbildningen du läser är nät- eller webbaserad. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans läroplattform. Här tar du del av information och lyssnar på inspelade föreläsningar, gör egna inlägg samt läser och kommenterar dina klasskamraters inlägg, för diskussioner, ställer frågor till läraren osv. Vissa skolor använder sig av webbkamera och mikrofon för att genomföra seminarium.

Du behöver alltså en dator och internetuppkoppling för att kunna ta del av undervisningen. Om utbildningen du läser är fullständigt nät– eller webbaserad, behöver du aldrig resa till studieorten.

Vissa distansutbildningar kräver ett visst antal träffar på studieorten under utbildningens gång. Andra distansutbildningar har sina träffar på olika lärcentra runtom i landet. Ta reda på när och var dessa äger rum, så att du vet om du kommer ha möjlighet att ta dig dit och kan planera därefter.

Plugga på distansOlika utbildningsformer

Utbudet av distansutbildningar är idag stort. Möjligheten att läsa på distans finns både om du vill läsa en kortare kurs eller ett helt program. Dock kan du inte läsa alla utbildningar på distans. Du kan till exempel inte läsa till läkare på distans och med nätet som föreläsningssal. Däremot är det möjligt att läsa till exempelvis ingenjör på distans.

Här följer en liten sammanfattning för de olika utbildningsformerna med tillhörande träfflista för distansutbildningar.

Universitet och högskola

Universitets- och högskoleutbildningar är forskningsanknutna och vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder. Idag finns det omkring 50 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda akademisk examen. På högskolor och universitet kan du välja mellan att läsa fristående kurser, hela utbildningsprogram eller så kan du själv utforma din egen utbildning. Du kan läsa på heltid, halvfart eller kvartsfart.

Du som vill läsa en akademisk utbildning på distans har många valmöjligheter. Ett 30-tal av Sveriges universitet och högskolor erbjuder kurser och program på distans.

Vad kostar det att studera på universitet och högskola?

Att studera på universitet och högskola kostar ingenting. Du kan söka studiemedel hos CSN för studier på universitet och högskola.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till universitet och högskola via Antagning.se.

»Hitta distansutbildningar på universitet och högskola

Yrkeshögskolan (YH)

Utgångspunkten för Yrkeshögskolans utbildningar är att de ska präglas av arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning. Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) har gått in under den nya Yrkeshögskolan och 2013 ändrades samtliga KY-utbildningar om till de nya Yrkeshögskoleutbildningarna (YH).

Vid utformningen av YH-utbildningar och deras innehåll ska arbetslivet ha ett avgörande inflytande och dess krav ska vara utgångspunkt vid kvalitetssäkring och utvärdering. En stor del av YH-utbildningarna utgörs av praktik ute på företag.

Idag finns det omkring 200 YH-utbildningar på distans. Du som är intresserad av att gå en YH-utbildning och samtidigt vill kunna läsa på distans, har alltså många valmöjligheter.

Vad kostar det att läsa en YH-utbildning?

Att läsa en YH-utbildning kostar ingenting. Du kan söka studiemedel hos CSN för att läsa en YH-utbildning.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till en YH-utbildning via respektive skolas hemsida.

»Hitta YH-utbildningar på distans

Folkhögskola

Läs en distansutbildningFolkhögskolan är en unik skolform där alla skolor i Sverige har sina egna identiteter. Folkhögskolorna präglas av folkbildningens kännetecken: Frihet.

Det finns omkring 150 folkhögskolor i Sverige. En stor del av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Resterande folkhögskolor drivs av landsting och regioner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner.

På folkhögskola kan du välja mellan olika typer av kurser: allmän kurs och profilkurs/särskild kurs. Allmän kurs passar dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill läsa in denna. Profilkurs/särskild kurs passar dig som vill specialisera dig inom ett specifikt område, fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av eller förbereda dig för en högre utbildning.

En av folkhögskolans viktigaste uppgifter är att ge bra information för fortsatta studier och arbetsliv med stor vikt på individens framsteg och utveckling. På folkhögskolan utgår man från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

För dig som är intresserad av distansstudier på folkhögskola finns många valmöjligheter. Folkhögskolorna erbjuder både längre utbildningar och kortare kurser på distans. Både du som vill förbereda dig för arbete inom ett visst område och du som vill fördjupa dina kunskaper – ta en titt på utbudet av folkhögskolornas distansutbildningar.

Vad kostar det att studera på folkhögskola?

Själva utbildningarna på folkhögskolan är kostnadsfria, men det tillkommer en avgift om du väljer att bo på skolans internat. Även kostnader för eventuell studentlitteratur tillkommer oftast. Du kan söka studiemedel hos CSN för studier på folkhögskola.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via respektive folkhögskolas hemsida.

»Hitta distansutbildningar på folkhögskola

Yrkesutbildningar

Vi har valt att begränsa oss genom att enbart kalla kortare utbildningar på max fyra år som direkt leder till en yrkestitel för yrkesutbildningar. En yrkesutbildning kan alltså vara allt från en två veckor lång bartenderutbildning till en fyraårig naprapatutbildning. Eftersom det finns yrkesutbildningar inom så otroligt många olika områden så skiljer sig också uppbyggnaden av yrkesutbildningarna mycket från de klassiska akademiska utbildningarna eftersom de varvar teoretiska och praktiska moment, där den praktiska delen är dominerande. Flertalet av utbildningarna använder sig av någon form av praktik, ofta förlagd ute på en extern arbetsplats.

Vill du läsa en yrkesutbildning på distans har du över ett hundratal olika sådana att välja bland. I utbudet av yrkesutbildningar på distans finns både kurser för dig som vill fördjupa dig inom ett visst område och längre program som leder till en yrkestitel.

Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Vad en yrkesutbildning kostar beror på vem som är utbildningsanordnare, vad det är för utbildning, hur lång den är osv. Många yrkesutbildningar är inte studiemedelsberättigande genom CSN, men det finns de som är det. Vissa yrkesutbildningar är delvis CSN-berättigade. För de yrkesutbildningar som inte berättigar till studiestöd går det ofta bra att ta lån av en bank som utbildningen har ett samarbete med.

Hur ansöker jag till en yrkesutbildning?

Du ansöker till en yrkesutbildning via respektive skolas hemsida.

»Hitta yrkesutbildningar på distans

Läs en utbildning på distansKomvux

Komvux är en andra chans för många. Här erbjuds både enskilda kurser och hela utbildningar (så kallade yrkesvuxprogram). På komvux kan du läsa in både grundskolan och gymnasiet. Du väljer själv om du vill läsa på heltid eller deltid, och för dig som vill läsa på distans finns oftast den möjligheten.

Studier på komvux handlar alltså om att komplettera med de kunskaper som saknas från grundskolan eller gymnasiet. Vissa pluggar på komvux för att kunna komma in på en annan utbildning senare. Andra vill utbilda sig till ett specifikt yrke som exempelvis undersköterska, florist, ekonomiassistent eller rörmokare. Du får hjälp av en studie- och yrkesvägledare att upprätta en individuell studieplan.

Det vanligaste är att man läser en komvuxutbildning i sin hemkommun. Om utbildningen du vill läsa på komvux inte finns i din hemkommun, finns möjligheten för kommunen att köpa in utbildningen från en utbildningsanordnare som erbjuder utbildningen. Ta kontakt med komvux i din hemkommun för mer information.

Komvuxutbildningar är väldigt flexibla, så för dig som vill studera på komvux finns ofta möjligheten att läsa på distans. Använder du vår söktjänst, märker du att komvux erbjuder hundratals utbildningar på distans. Vare sig du vill läsa en kortare kurs eller ett program som leder till en yrkestitel, finns det distansalternativ på komvux.

Vad kostar det att studera på komvux?

Att studera på komvux kostar ingeting. Detta gäller dock inte dig som vill läsa upp ett ämne du redan har betyg i. Då betalar du 500 kronor för att göra en så kallad prövning.

Om utbildningen inte kan läsas via din hemkommun kan du välja att bekosta den själv. Vissa utbildningsanordnare erbjuder den möjligheten.

Som studerande på komvux är du berättigad till studiemedel från CSN, förutsatt att du läser en kurs du inte redan har betyg i.

Hur ansöker jag till komvux?

Du ansöker till komvux via din hemkommun. Ring kommunen och be att få prata med en studie- och yrkesvägledare.

»Hitta komvuxutbildningar på distans

MOOC

MOOC, Massive Open Online Courses, lanserades i USA för några år sedan. Konceptet innebär att kurser ges kostnadsfritt via nätet utan behörighetskrav och platsbegränsning. Tanken är att alla ska kunna ta del av kursinnehållet. Kursen ger inga högskolepoäng eller liknande men kursdeltagaren kan begära att få ett studieintyg. Dessa kostar ibland pengar, och det är ofta genom dessa avgifter som kursen finansieras. Kursdeltagaren kan också välja att betala för lärarhandledning och andra tilläggstjänster.

Möjligheterna är många

För dig som vill studera på distans är möjligheterna många! Du kan välja mellan olika utbildningsformer, kurser och program. Oavsett vad du har för mål med dina studier, så finns det säkerligen en distansutbildning som passar just dig.

»Hitta din distansutbildning här