Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Distansstudier - Yrkesutbildning

YRKESUTBILDNING

Vi har valt att begränsa oss genom att enbart kalla kortare utbildningar på max fyra år som direkt leder till en yrkestitel för yrkesutbildningar. En yrkesutbildning kan alltså vara allt från en två veckor lång bartenderutbildning till en fyraårig naprapatutbildning. Eftersom det finns yrkesutbildningar inom så otroligt många olika områden så skiljer sig också uppbyggnaden av yrkesutbildningarna mycket från de klassiska akademiska utbildningarna eftersom de varvar teoretiska och praktiska moment, där den praktiska delen är dominerande. Flertalet av utbildningarna använder sig av någon form av praktik, ofta förlagd ute på en extern arbetsplats.

Vill du läsa en yrkesutbildning på distans har du över ett hundratal olika sådana att välja bland. I utbudet av yrkesutbildningar på distans finns både kurser för dig som vill fördjupa dig inom ett visst område och längre program som leder till en yrkestitel.

Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Vad en yrkesutbildning kostar beror på vem som är utbildningsanordnare, vad det är för utbildning, hur lång den är osv. Många yrkesutbildningar är inte studiemedelsberättigande genom CSN, men det finns de som är det. Vissa yrkesutbildningar är delvis CSN-berättigade. För de yrkesutbildningar som inte berättigar till studiestöd går det ofta bra att ta lån av en bank som utbildningen har ett samarbete med.

Hur ansöker jag till en yrkesutbildning?

Du ansöker till en yrkesutbildning via respektive skolas hemsida.

Hitta yrkesutbildningar på distans!


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in