Filtrera efter
Arkitektur
Utbildningstyp
Fler filter
Visar 1-19 av 19 träffar
Annonser

Reportage inom Arkitektur

Var jobbar en arkitekt?

De flesta arkitekter arbetar på privata arkitektkontor i varierande storlek eller på konsultföretag. De flesta av alla kontor hör till den mindre skalan och det är vanligt med enmansföretag. Privata arkitektkontor med hundra anställda är relativt ovanligt, men det förekommer. Andra vanliga arbetsplatser kan vara kommuner, statliga verk och länsstyrelser.

Att läsa arkitektur på distans i Sverige

Att få en arkitektexamen kräver 300 högskolepoäng, alltså fem års studier. Dock ges ingen av dessa utbildningar på distans. För att läsa utbildningar inom arkitektur på distans i Sverige erbjuds istället påbyggnadskurser, komvuxutbildningar och yrkesutbildningar.

Hur ser framtiden ut för arkitekter?

Byggandet har ökat stadigt i Sverige under de senaste åren och det är inget som ser ut att stanna av för tillfället. Prognosen på grund av alla framtida pensioneringar pekar på att det kommer bli brist på arkitekter i framtiden.
För landskapsarkitekter ser framtiden ut att vara i balans. Inredningsarkitekterna utbildas i en mindre skala än någon annan arkitektgrupp. Trots detta råder det ingen direkt brist. Framtiden siar om en balans men i och med att arbetsområdena blir större kan detta också bidra till en bättre arbetsmarknad.

Yrket planeringsarkitekt har bara funnit sedan i slutet av 90-talet. Antalet planeringsarkitekter växer därför snabbt med varje ny avgångsklass. Trots detta råder en stor brist och idag är många planeringsarkitekter eftertraktade på exempelvis kommuner.