Korta YH-utbildningar

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Campus Nyköping, Distans
Längd
25 YH-poäng
Längd
25 YH-poäng
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

En kostnadsfri distanskurs för dig som är arkitekt och som vill få fördjupade kunskaper i byggprocessens olika skeden, i synnerhet bygghandlingsskedet. Erfarna yrkespersoner undervisar. Utbildningen är framtagen i nära samarbeta med representanter från arkitekturbranschen. Kursen är på deltid för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Bygg upp din kompetens inom projekteringsområdet

Bygghandlingsskedet är det sista skedet i processen att ta fram de handlingar som krävs för att uppföra en byggnad. Bygghandligen tas fram i en projektgrupp bestående av konsulter från olika discipliner, vars arbete samordnas av arkitekten. Det är ett komplext arbete som kräver god kännedom om de lagar, regler, normer, standarder och entreprenadformer som krävs för att uppföra en byggnad.

Denna kurs höjer din kompetens inom projektering och ger dig möjlighet att, med god självkänsla ta dig an nya arbetsuppgifter i din yrkesroll som arkitekt. 

För mer information om Bygghandlingsprojektering för arkitekter, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Upplägg och innehåll

Kursens upplägg

Kursen omfattar 25 YH-poäng med en studietakt på 25 procent med ett flexibelt upplägg på distans. Detta för att kursdeltagare ska kunna kombinera studier med ett heltidsarbete. Du avsätter omkring en dag i veckan i 20 veckors tid. Undervisningen sker digitalt via vår lärplattform och hålls av våra erfarna distansutbildare. Kursens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons.

Kursen innehåller projektarbeten och problembaserade uppgifter från verkliga arkitekturprojekt. Föreläsningarna och webbinarierna är schemalagda men spelas även in så att de kan repeteras av den studerande eller tas igen vid frånvaro. Materialet på lärplattformen är flexibelt att ta del av tidsmässigt men med deadlines för de olika uppgifterna.
Utbildningen avslutas med en slutexaminerande enskild inlämningsuppgift som delvis bygger på ett verkligt projekt.  

Kursens innehåll

Med utgångspunkt i olika genomförda arkitekturprojekt behandlas byggprocessens olika skeden, i synnerhet bygghandlingsskedet. Kursen behandlar också de lagar,
normer, standarder och entreprenadformer som en arkitekt behöver förhålla sig till för att ta fram de ritningar och handlingar som krävs för att uppföra en byggnad. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arkitektens roll och hur den förhåller sig till övriga konsulter i en projektgrupp. Kursen ger även ingående förståelse om den interna projekteringsgruppens hierarki och hur ansvarsfördelningen fördelas. Kursen avslutas med ett projektarbete i vilken studerande självständigt ska framställa en rumsbeskrivning och ritningsunderlag i form av en bygghandling för ett arkitekturprojekt.

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

  • De lagar, normer och standarder som styr projekteringen för arkitekter.
  • Byggprocessens olika skeden.
  • Arkitektens roll i relation till de andra aktörerna i projekteringsprocessen.

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

  • Upprätta en rumsbeskrivning
  • Framställa ritningsunderlag i form av en bygghandling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

  • självständigt arbeta som arkitekt i ett projekteringsskede

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
  4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs krävs minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid som arkitekt. 

Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet ser olika ut på olika utbildning, men kan vara te x särskilt prov och betyg.

Öppet hus

Öppet hus 12 mars kl 16-18

Välkommen på öppet hus hos oss 12 mars!

Möt studerande, alumner, branschfolk och andra representanter från våra 16 YH-utbildningar. Vi bjuder på kaffe och bulle.

Adress Stora torget 7, Nyköping.

Vi ses väl?!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygghandlingsprojektering för arkitekter

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights