Korta YH-utbildningar

Mätningsteknik för samhällsbyggare

KartoTek, Distans
Längd
15 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
15 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Distans med träffar
  • Distans

Om utbildningen

Mätningsteknik för samhällsbyggare

För dig som arbetar med utsättning: nu kan du bredda dig med en kort YH-utbildning och lära dig utföra de allra flesta andra typer av mätningar

Har du erfarenhet av utsättningsmätningar men vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då är den nya korta YH-utbildningen Mätningsteknik för Samhällsbyggare (50 YH-poäng) ett mycket bra alternativ! Utbildningen sker mestadels på distans och bygger på att deltagarna har erfarenhet av utsättning. De lär sig sedan de vanligaste och viktigaste typerna av andra mätmetoder med moderna instrument.

Utbildningen är perfekt för dig som är utsättare eller arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen och vill utöka dina kunskaper inom geodetisk mätningsteknik. Inom främst byggbranschen finns det ett stort behov av att den personal som arbetar med utsättning även ska klara av andra typer av mätningar. Är man då begränsad till att bara behärska utsättning och relaterade mätningar med en typ av instrument så kan det vara ett problem, speciellt om man söker nya, mer avancerade tjänster inom ett företag. Utsättare med begränsad kompetens blir också begränsade till enklare arbetsuppgifter.

Exempel på mätningstyper som kursen tar upp är olika typer av utsättning, inmätning, terrängmodeller, laserskanning, stommätning och digitalavvägning. Kursen tar upp teori och praktik för att behärska de olika instrumenten och mätningstyperna, och sker främst online för teorigenomgångar och datorövningar. Att utbildningen sker på distans gör det möjligt att arbeta och studera samtidigt var du än bor eller befinner dig. De praktiska momenten genomförs i och runt skolans lokaler i Kista, Stockholm.

Ta chansen att utveckla din karriär och skapa nya möjligheter för dig inom bygg- och anläggningsbranschen genom att anmäla dig till vår utbildning!

För mer information om Mätningsteknik för samhällsbyggare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via webbsidan YH-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som behövs.

Länk till antagningen: https://apply.yh-antagning.se/to/kartotek/ht2023/4

Särskilda förkunskaper

6 månader arbetslivserfarenhet på heltid från bygg- och anläggningsbranschen eller motsvarande. För att dra full nytta av och följa med i utbildningen är det viktigt att du har grundkunskaper om arbetsprocesser inom byggbranschen. Dessutom krävs det att du har en viss förståelse för generella begrepp inom området för att kunna tillgodogöra dig de omfattande kunskaper som utbildningen erbjuder.

Efter utbildningen

Yrkesroller efter utbildningen

1 Mättekniker, lantmäteri
2 Mättekniker, bygg och anläggning

Dina möjligheter till jobb

I dessa tider när konjunkturen svänger är det viktigt att ha den kompentens som är eftertraktad på arbetsmarkanden. Genom att delta i denna utbildning får du de färdigheter och kunskaper som behövs för att ta dig an mer komplexa uppgifter inom geodetisk mätningsteknik och på så vis bli mer attraktiv på arbetsmarknaden eller ge dig nya möjligheter på din arbetsplats.

Kursinnehåll

Studieform och upplägg

Undervisning kommer att bedrivas på deltid under fyra månader och ske samtidigt både på distans och på plats i utbildningens lokaler i Kista. Endast några få tillfällen kommer att kräva obligatorisk fysisk närvaro, som t.ex. vid examinationer och vid vissa praktiska undervisningsmoment. Föreläsningar spelas in och läggs upp på Internet så att man kan se dem när det passar.

Kursinnehåll

Aktuella styrdokument (3p)

Genomgång av de aktuella styrdokumenten som används inom byggmätning. Kursmomentet går igenom dokumentens innehåll och struktur, samt hur de används vid bedömning och redovisning av byggmätningsrelaterade projekt.

Matematik (7p)

Delkursen innehåller grunderna i hur man löser typiska matematiska problem inom de områden som utbildningen behandlar. Kursen ska också bidra till att ge kunskaper om matematikens betydelse och användning inom andra delkurser inom utbildningen samt i yrkesmässiga sammanhang. Matematikkursen innehåller de trigonometriska funktionernas egenskaper samt villkor och satser, generell algebra och ekvationssystem. Även funktioner med en variabel, koordinatsystem, geometri samt grundläggande statistik ingår.

Ritningsläsning (5p)

Kursmomentet innehåller grunderna i ritningsläsning och hur man tolkar viktiga byggrelaterade dokument. Kursen innehåller genomgång av definitioner och skillnader mellan olika byggrelaterade handlingar, tolkning och hantering av de symboler som förekommer i ritningar och klassificering av ritningar i olika detaljnivåer. Även filformat och skillnaden mellan hanteringen av ritningar i digitalt- och pappersformat ingår.

Teoretiska grunder i geodesi (15p)

Delkursen ska ge de teoretiska geodetiska kunskaper som behövs för att lära sig, förstå och kunna utföra de praktiska moment som ingår i utbildningen, och innehåller teori bakom de viktigaste geodetiska mätmetoderna och beräkningsmetoderna i plan och höjd samt olika moderna tillämpningar och utrustningar (t.ex. GPS) som är vanliga inom geodetisk mätning. Felteori, nätutjämning, koordinatsystem och transformationer ingår också.

Tillämpad praktisk geodesi (20p)

I detta kursmoment ingår praktiska tillämpningar med inriktning på att klara av alla vanligen förekommande mätningssituationer. Instrumentlära, hantering av totalstationer, avvägningsinstrument, laserskanning och GNSS-utrustning ingår också i delkursen. Inom denna gås hela arbetsflödet igenom med praktiska övningar, från förberedelse av indata, praktisk mätning, felsökning, editering och bearbetning av mätdata i programvara samt presentation och analys av resultatet. Kursdeltagarna lär sig på detta sätt laserskanning, terrängmodeller, utsättning, inmätning, avvägning samt stommätning inklusive grunderna i nätutjämning.

Målgrupp

Utbildningen är inriktad mot olika yrkesgrupper som arbetar med utsättning eller liknande inom samhällsbyggnadsbranschen och är intresserade av att vidareutbilda sig. Kursen svarar direkt på arbetslivets efterfrågan då den breddar utsättares och samhällsbyggares kunskaper och ger dem möjlighet att utföra mer avancerade uppdrag.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Mätningsteknik för samhällsbyggare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
KartoTek
Isafjordsgatan 28A
164 40 Stockholm

Kartotek - Att lära genom att göra

Kartotek är företaget som brinner för utbildning och ser som sin viktigaste uppgift att säkerställa att kvalificerad personal finns på de företag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.  Den första kursen i Mätnings- och kartteknik startade 1998 då som KY, Kvalificerad yrkesutbildning,...

Läs mer om KartoTek och visa alla utbildningar.

Highlights