Filtrera efter
Bibliotekarie
Utbildningstyp
Fler filter
Visar 1-4 av 4 träffar
Annonser

Reportage inom Bibliotekarie

bibliotekarie distansutbildningBibliotekarien är specialist på information. Hen kan strukturera, organisera och hantera information ur ett användarperspektiv. Viktigt är också att bibliotekarien arbetar källkritiskt.

Var arbetar bibliotekarier?

Bibliotekarier kan arbeta på  olika typer av bibliotek. Exempel på bibliotek är:

  • Folkbibliotek
  • Skolbibliotek - på exempelvis grundskola, gymnasieskola och folkhögskola
  • Universitets- och högskolebibliotek
  • Sjukhusbibliotek
  • inom näringslivet och organisationer

Ett exempel: arbetsuppgifter på ett folkbibliotek

Bibliotekarien står för bibliotekets service. Människor som besöker biblioteket ska känna att det biblioteket erbjuder är lättillgängligt. Bibliotekarien ska även vägleda människor i hur man söker information på bästa sätt. Böcker och information i tryck ska finnas tillgängligt, men även information som finns på nätet. Till exempel kan bibliotekarien bli ombedd att visa någon hur man använder e-legitimation.

En bibliotekarie kan också ha ansvar över att ordna aktiviteter. Exempelvis bokcirklar och andra aktiviteter som förespråkar läsande.

Länsbibliotekarie

Inom folkbiblioteket kan du bli länsbibliotekarie, det vill säga chef för länsbiblioteket, och där med vara delaktig i regionala, nationella och internationella arbeten.

Distansutbildning till bibliotekarie

För att bli bibliotekarie kan du studera på universitet eller högskola inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Du kan studera på både grundnivå och avancerad nivå. Utbildningens längd blir mellan 3-5 år beroende på vad du väljer att studera. När du studerar detta blir du inte enbart kvalificerad till bibliotekarie utan även också inom andra fält i informations sektorn.

Varför ska du gå en distansutbildning?

Distansstudier blir ett allt vanligare studieupplägg. Kanske vill du inte flytta ifrån hemorten eller så vill du studera vid sidan om arbetet? Vad dina skäl än må vara för att studera på distans så är det en studieform som passar vissa människor ypperligt. 

Hur fungerar studier på distans?

Vissa kurser och utbildningar på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls. 

Var noga med att se vad den distansutbildning till bibliotekarie du väljer har för upplägg så att det inte sker något missförstånd. 

Ett klassrum online

Att studera på distans betyder att du har ditt klassrum online. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. På plattformen kan både lärare och elever kommunicera med varandra. Hur plattformen används är olika, några exempel på vanliga moment är:

  • inspelade föreläsningar
  • forum för diskussion
  • lärarrespons via mail

Är en distansutbildning likvärdig en utbildning på plats?

Ja! Ofta specificeras det inte heller i examensbeviset om en utbildning varit på distans eller inte. Kvalitetskraven är lika höga.