Riskhantering i samhället

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-14
Antagningshistorik

Om utbildningen

Är du intresserad av att vara med och skapa ett säkrare och tryggare samhälle för kommande generationer? Programmet riskhantering i samhället bygger på två fokusområden som omfattar förebyggande och förberedande arbete mot såväl vardagsolyckor som storskaliga katastrofer. Som student utbildas du i den praktiska riskhanteringen, som den planeras, struktureras och utförs inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället.Utbildningen vänder sig till dig som avser att arbeta med riskrelaterade frågor inom näringsliv, organisationer eller förvaltning. Den vänder sig också till dig som önskar fördjupa dina kunskaper med målet att kunna utföra vetenskaplig forskning inom området riskhantering. Utbildningsprogrammets innehåll och pedagogiska form tar utgångspunkt i studentens framtida yrkesroller och är präglad av lärarnas forskning vid Centrum för forskning om samhällsrisker på Karlstads universitet. Fria sökord: riskhantering, hållbar utveckling, klimat, risker, personsäkerhet ,samhällelig risk, säkerhet, naturkatastrofer

Så ansöker du

Grundläggande behörighet.Särskild behörighet: Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A. Examen på grundnivå inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller vård och omsorg. Motsvarandebedömning kan göras.

Examen & Intyg

Masterexamen

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD

Tel: 054-700 10 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in