Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i historia

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Vill du fördjupa och utvidga dina kunskaper inom ett dynamiskt, spännande och samhällsaktuellt ämne? Då är masterprogrammet i historia en utbildning för dig! Historia är aktuellare än någonsin. Vi omges i dag av fake news och en mångfald av medier som är en del av vår tids historieanvändande där historiska perspektiv legitimerar allt från folkmord och uppror till individuellt identitetsbygge. I framtiden kommer behovet av historiska och källkritiska kunskaper sannolikt att öka inom många olika yrkesområden.Att studera historia är ett intellektuellt äventyr. Vid historieämnet i Karlstad finns en bred kompetens kring historiebruk och kulturarvsfrågor och som masterstudent blir du en del av historieämnets forskningsmiljö. För att bli en del av den aktiva forskningsmiljön uppmuntras du också till att exempelvis delta i olika seminarier och mentorsprogrammet, som formellt inte ingår i programmet. Den avslutande mastersuppsatsen slutseminariebehandlas vid historieämnets högre seminarium.Studier på avancerad nivå innebär ett stort mått av självständighet i studierna. Kravet på närvaro på campus är därmed mindre än i exempelvis studier på grundnivå. Oavsett om studierna sker på campus eller distans strävar vi efter att underlätta för studenter som inte bor i Karlstad att genomföra masterprogrammet. Flera av kurserna i programmet ges även som fristående kurser vilket ger möjligheter till kontakter med ytterligare studiekamrater. Fria sökord: Kulturarv, Historiebruk, Identitet

Så ansöker du

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, idéhistoria, kulturstudier, religion, statsvetenskap, etnologi, arkeologi, eller motsvarande. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B och gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights