Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Vidareutbildning av obehöriga lärare

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Så ansöker du

Behörighet för utbildning inom VAL regleras i särskild förordning SFS 2011:689. Behörig till LGVAL är den som:- saknar en examen som kan vara behörighetsgivande examen för den anställning som den sökande har vid ansökningstillfället enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare eller förskollärare,- har tidigare relevant utbildning eller yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare i sådan omfattning att behörighetsgivande examen för legitimation som lärare kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng,- är verksam som lärare i minst ett skolämne och inom det verksamhetsområde som matchar möjlig examen utifrån tidigare studier eller är verksam i förskolan eller förskoleklass med förskollärares arbetsuppgifter samt- är verksam som lärare eller förskollärare i skolväsendet.För den som vill komplettera med utbildning för att nå yrkeslärarexamen krävs också godkänd prövning i yrkesämnen enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans kurser inom ramen för relevanta yrkesämnen. I SFS 2011:689 regleras i 17-18 § särskild förkortad utbildning för studenter som varit verksamma som lärare i mer än åtta år. För dessa erbjuds en kortare lärarutbildning omfattande 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna. Studenten äger fortsatt rätt att komplettera ämnesstudier inom ramen för 120hp om så krävs för att utfärda examen. För motsvarande utbildning för förskollärare se utbildningsplan för LGFLV. För att kunna bedöma om sökande har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen inom ramen för VAL får högskolan i ett enskilt fall besluta att sökanden ska utföra kompletterande prov eller andra uppgifter.
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights