Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Campus Nyköping
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
2 år, halvtid (200 YH-poäng)
Deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: augusti 2021 - Distans

Videoreportage

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Distansutbildning till stödpedagog

Arbetar du idag inom funktionsnedsättningsområdet? Vill du vidareutbilda dig? Då är denna YH-utbildning något för dig. Utbildningen till stödpedagog är en distansutbildning på deltid - perfekt för dig som vill arbeta parallellt med studierna.

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Med den här stödpedagogsutbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd skapar en bättre tillvaro och hälsa för personer i behov av stöd.

Du får också större pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet

För dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet

Utbildningen till Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet i såväl offentligt som privat finansierad vård. Utbildningen ger kunskaper om:

 • aktuell lagstiftning
 • individanpassat vardagsstöd
 • pedagogiska modeller
 • pedagogisk vägledning
 • social dokumentation
 • evidensbaserat arbete

Distansutbildning på halvtid

Utbildningen är distansbaserad och har sitt huvudsäte i Nyköping, där utbildningen inleds med en gemensam introduktion. Studietakten är 50 procent vilket gör att du kan arbeta under studietiden. Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten.

Undervisningsmetoderna varierar och det kan exempelvis handla om streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, liveföreläsningar via webben, diskussionsforum, studiehandledning, självstudier, case-metodik, projektarbete på uppdrag av näringslivet och LIA (lärande i arbete). Utbildningen till stödpedagog är helt webbaserad och innehåller endast två fysiska träffar - introduktion och examen.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E:

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Hälsopedagogik 
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2

Och

minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till  personer med funktionsnedsättning. 

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen: 

 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Examensarbete
 • Funktionsnedsättningar
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • LIA (lärande i arbete)
 • Människan i utveckling 
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Praktisk juridik inom social omsorg

Lärande i arbete (LIA)

LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.  

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Stödpedagog.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Facebook Vård och Socialt arbete

Campus Nyköping

13 YH-utbildningar som leder till utvecklande jobb

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Campus Nyköping

Campus Nyköping

611 83 Nyköping


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in