Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Masterprogram i digital konstvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogram i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram på avancerad nivå som vänder sig till dig som har en grundut­bildning i konstvetenskap eller motsvarande. Programmet, som använder och analyserar digital teknik, innehåller såväl det nyaste inom den samtida konstvetenskapen som en avancerad fördjupning i ämnets kärnområden. Vi utgår från de digitala mediernas möjligheter inom ämnet och närliggande områden och ger en överblick av fältet samt fördjupning inom valda delar av det.

Programmet har två spår, renässansstudier och urbanstudier, och du kan välja såväl kurser inom de enskilda fälten som kurser som kombinerar dem. Programmets flexibilitet och ett stort urval av valbara tematiska kurser ger också möjligheten till en mer allmän konstvetenskaplig masterutbildning.

Programmet har en stark forskningsanknytning och är nära knutet till flera internationellt ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Masterutbildningen kan leda till kvalificerade arbeten inom museivärlden, konstvärlden, arkitekturvärlden och inom både den privata kultursektorn och statlig förvaltning, som exempelvis antikvarie, arkitektur- och konstkritiker, curator och museiintendent. Utbildningen ger också behörighet till forskarutbildning i konstvetenskap.

Ett års studier ger en filosofie magisterexamen (60 hp) och två år ger en masterexamen (120 hp) med konstvetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in