Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Längd
100 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Distans
Längd
100 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Detta är en kompletterande utbildning till en redan avslutad utländsk apotekarutbildning och utgör grund för att kunna få apotekarlegitimation. Undervisningen sker mestadels på distans men inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus. Du får uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du får också kunskaper i att kommunicera yrkesadekvat på svenska och träning i de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället.

I samband med din anmälan kan du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest med betygsskalan godkänd/icke godkänd. Språktestet består av en skriftlig del och en muntlig del.

Programmets upplägg är:- kurs i svenska (termin 1)- teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 2)- termin med praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 3)

Du som får godkänt på språktestet, kommer att börja utbildningen på termin 2.

Efter avslutad utbildning kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apotek.

Så ansöker du

Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning som omfattar minst fem år och motsvarar en svensk apotekarexamen om 300 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Examen & Intyg

Ingen examen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights