Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Distans
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Så ansöker du

För behörighet i ett ämne: minst 120 hp i ett ämne.För behörighet i två ämnen: minst 120 hp i ett ämne och minst 90 hp i ett annat ämne, inklusive självständigt arbete på fördjupningsnivå om minst 15 hp inom ett ämne. I ämnena samhällskunskap eller svenska krävs alltid 120 hp. Med ämne avses ett av de ämnen eller ämnesområden som anges i de ämnesspecifika förkunskapskraven för programinriktningen mot gymnasieskolan. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen, Ämneslärarexamen, avancerad nivå, Ämneslärarexamen, grundnivå
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights