Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i juridik för socialt arbete

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Magisterprogram i juridik för socialt arbete i Uppsala ger dig förutsättningar att leda och utföra socialt arbete, kunskapsbaserat och enligt de utmaningar och förväntningar som finns i dagens samhälle. Programmets mål är att ge dig möjlighet till fördjupad kunskap i att tolka, fastställa och tillämpa gällande rätt samt få god insikt i aktuellt välfärdsrättsligt forsknings- och utvecklingsarbete. Att du helt enkelt ska kunna arbeta utifrån gällande rätt och därigenom trygga rättssäkerheten i socialt arbete.

Mer specifikt kommer du att kunna utveckla din förmåga att identifiera juridiska problem, att genomföra kvalificerade rättsutredningar för att lösa identifierade problem och att presentera såväl den kunskap som de argument som ligger till grund för den lösning du föreslår, i dialog med berörda individer och grupper. Genom programmet kommer du att tillägna dig ett utvecklat och fördjupat juridiskt kunnande och en specifik kompetens i välfärdsrätt.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder en unik magisterutbildning i välfärdsrätt riktad till blivande eller yrkesverksamma socialarbetare. Programmet har forskningsanknytning genom att undervisande lärare bedriver forskning inom välfärdsrättens område.

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med välfärdsrätt som huvudområd

Efter genomgånget program kan du arbeta på departement, statliga myndigheter, regioner, i kommuner och på icke statliga organistioner samt företag, som chef, beslutsfattare, utredare och handläggare.

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med välfärdsrätt som huvudområde.

Så ansöker du

Socionomexamen eller kandidatexamen med minst 60 hp i ett beteendevetenskapligt ämne samt 15 hp grundläggande juridik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights