Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i transformativ speldesign

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

I Magisterprogrammet i transformativ speldesign får du undersöka det analoga rollspelets komplexitet, dess design och genomförande. Tonvikten ligger på brädspel, levande rollspel (lajv) och den fria formens spel. Du kommer att lära dig de mest etablerade och effektiva sätten (best practices) att designa spel som har potential att transformera sina spelare. Det kan exempelvis röra sig om spelupplägg för fritidsbruk/hobbyverksamhet, i utbildningssyfte eller för terapeutiska situationer. Programmets kurser omfattar ett varierande innehåll med olika teman, som alla hämtar insikter från spelkulturer runt om i världen. Programmet har en stark betoning på trygghet, överväganden och strukturerade ramverk kring spelen, för att säkra maximal transformativ potential. Det innebär bland annat att fokus läggs på utveckling av inspirerande och uppbyggliga communities runt spelaktiviteterna. Tidigare erfarenheter av rollspels-spelande är önskvärt, men inte ett krav.

Programmet utforskar följande frågor:- Hur kan analoga rollspel hjälpa till att sätta igång personliga och eller sociala förändringsprocesser?- Vilka är de mest effektiva sätten att rama in spelaktiviteter, när man designar för ett transformativt syfte?- Hur kan forskare på bästa sätt bedöma de transformativa spelens påverkan på sina spelare?

Programmet ges på distans och på halvfart (50 % studietakt) på avancerad nivå. Halvtidsstudier förutsätter att studenten avsätter 20 timmar i veckan för studierna, inklusive läsning, se videos, delta i asynkrona diskussionsforum och kamratgranskning, arbeta med skriftliga journaler och uppsatser. Dessutom ingår synkrona möten via videokonferenser med speltester i grupp, minst 3 gånger per kurs.

Så ansöker du

Kandidatexamen.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights