Enskilda kurser (YH)

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 11 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 11 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

 Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 50 YH-poäng

Vill du öka dina kunskaper och din kompetens gällande området välfärdsteknik? Då är du varmt välkommen att söka kortkursen Välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Kursen riktar sig till personalgrupper inom vård och omsorg, t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, stödpedagoger. Den leds av erfarna lärare från eHälsoinstitutet/Linnéuniversitetet med specialistkompetens inom området välfärdsteknik.

För mer information om Välfärdsteknik inom vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Vecka 11

  • Distans
  • Distans

Varför välja Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling?

Vi bygger en trygg och framgångsrik verksamhet och gemenskap genom öppen samverkan och nätverk. Vår organisationskultur präglas i hög grad av delaktighet, engagemang och kvalitetsmedvetenhet. Våra studerande, samarbetspartners och övriga kontakter är i fokus. Vi har ett tillåtande klimat och ett möjlighetsbaserat tänkande och tillvaratar varandras kompetenser.Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program från gymnasiet tex Vård- och omsorgsprogrammet (eller annat motsvarande program på gymnasienivå). Utöver grundläggande behörighet krävs även följande två särskilda behörigheter:

1. Kurser

Etik och människans livsvillkor

Hälsopedagogik

Kommunikation

Människors miljöer

Medicin 1

Pedagogiskt ledarskap

Psykologi 1

Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Specialpedagogik 1 och 2

Lägst betyget E/G i minst 700 gymnasiepoäng i några av följande ovanstående gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper från äldre utbildningar och/eller yrkeserfarenhet). Om du saknar ett slutbetyg kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

2. Yrkeserfarenhet

Minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg på  heltid, deltidsarbete på lägst 50% räknas om till heltid. Yrkeserfarenhet måste styrkas med ett tjänstgöringsintyg.

Ansökan

Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter samt ett samlat tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Mailansökningar mottages inte.

Håll sporadisk utkik i mailen som du har angivit vid ansökan, där kommer du att ta emot information och besked från utbildningsanordnaren.

Vad är ett tjänstgöringsintyg?

Intyget visar tjänstgöringsgraden i procent (eller timmar) samt den arbetade tidsperioden, intyget utfärdas av arbetsgivare.

Urval
Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser så kommer ett urvalsprov i svenska att genomföras.

Upplägg

Studietakt och upplägg

Kursen omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på halvfart under 20 veckor. Studierna har ett upplägg bestående av 6 schemalagda lärarledda träffar via Zoom.  Du tar del av den digitala undervisningen hemifrån. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina personliga förutsättningar.

De digitala träffarna fylls med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, redovisning av studieuppgifter mm. Mellan de schemalagda digitala träffarna så arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm. Lärarna handleder via denwebbaserade lärplattformen Fronter.

Lärplattformen Fronter fungerar som ett digitalt klassrum där kursmaterial och inlämningsmappar finns tillgängligt. I Fronter finns även en chattfunktion som gör det möjligt för dig att kommunicera med både studiekamrater, lärare och kursens utbildningskoordinator.

Praktisk information

-Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset och webbkamera.

-Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Mål

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserat och i samband med det ökar även behovet av kompetensutveckling hos personal gällande ny teknik. Välfärdsteknik möjliggör till ett kvalitetssäkrat arbetssätt i vård- och omsorgssituationer med syfte att främja trygghet, aktivitet, delaktighet och förlängt oberoende för den enskilde. 

Innehållet i kursen ger fördjupande kunskaper inom välfärdsteknik och olika former av digitala stöd för tillämpning i vardagen. Kursen bidrar med kunskap, färdighet och kompetens till att kunna informera om välfärdstekniska lösningar, att handleda kollegor, brukare och anhöriga i användningen av tekniken. Kursen innehåller även områdesbevakning av teknikutvecklingen. Efter avslutad kurs kommer du bl.a. få med dig färdigheter till att kunna medverka vid implementering av välfärdsteknik inom vård- och omsorgsverksamheten.

Exempel på kursinnehåll:

  • Aktuell terminologi
  • Omvärldsbevakning, lagstiftning och regelverk
  • Etik och värdegrundsfrågor
  • Syftet med välfärdsteknik, säkerhet och integritet
  • Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
  • Grundläggande IT- och systemkunskap kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Välfärdsteknik inom vård och omsorg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn

Vägen till jobb! 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är en offentlig utbildningsaktör. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.  På Nova kan du läsa program inom både...

Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Highlights