YH-utbildning

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling, i Oskarshamn (+2 orter)
Längd
80 veckor - 200 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Hösten 2023 (+2 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
80 veckor - 200 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Hösten 2023 (+2 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för människor med olika funktionsvariationer?

Den här utbildningen vidareutvecklar din yrkeskompetens och förmåga att tillsammans med andra planera och utforma individanpassat stöd för en meningsfull vardag.

Som stödpedagog ska du kunna ta utvidgat ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Du får kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja varje enskild individ. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga.

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariationer genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 startdatum

Hösten 2023

  • Distans med träffar
  • Oskarshamn

Hösten 2023

  • Distans med träffar
  • Värnamo

Utbildningens innehåll

År 1

Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
Människan i utveckling, 15 YH-poäng
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng

År 2
Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng

Utbildningen upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på studieorterna Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete (LIA) ute på arbetsplatser. Träffar sker två sammanhängande dagar ungefär var fjärde vecka. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren att vara på plats varannan gång och varannan gång följer man föreläsningen digitalt.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Utbildningen kräver grundläggande digital kompetens. Som stöd under hela din utbildning finns Novas utbildningsledare. Kommunikationen mellan dig, lärarna och de andra studerande sker via lärplattformen Canvas.

Behörighet & Urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1
  • Specialpedagogik 2
  • Svenska 2, alternativt Svenska som andraspråk 2

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Även minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning krävs. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN för studier på halvfart.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn

Vägen till jobb! 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är en offentlig utbildningsaktör. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.  På Nova kan du läsa program inom både...

Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Highlights