Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Nova - Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Oskarshamn, Värnamo
80 veckor - 200 Yh-poäng
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Oskarshamn
Höst 2021 
Värnamo
Höst 2021 
Distans
Höst 2021 

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

stödpedagogsutbildning

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning? Då ska du jobba som stödpedagog. I utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd.

Vad får du lära dig - stödpedagog utbildning

Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, d.v.s. hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsofrämjande sätt. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

Utbildningens upplägg - stödpedagog distansutbildning

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på två studierorter: Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan.

Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studier på distans och Lärande i arbete

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt Lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Träffar sker två sammanhängande dagar var tredje vecka. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning vid träffarna att ske via videokonferens.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Även minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning krävs. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Ansökan görs via Novas hemsida.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i utbildningen:

  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
  • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
  • Examensarbete, 25 YH-poäng
  • Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
  • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
  • Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
  • Människan i utveckling, 15 YH-poäng
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng
  • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN för studier på halvfart.

Nova - Utbildning

Nova - Utbildning

Fokus på regionens utveckling

Välkommen att studera hos oss!På Nova kan du läsa längre och kortare eftergymnasiala utbildningar på hel- eller deltid. De erbjuder en ombonad och personlig studiemiljö med den teknik som krävs för flexibla studier.YH-utbildningar och högskoleutbildningar Här hittar du både YH-utbildningar och...


Läs mer om Nova - Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova - Utbildning

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: