YH-utbildning

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Stockholm (+8 orter)
Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+17 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+17 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 17 startdatum

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Borlänge
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Karlstad
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Luleå
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Stockholm
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Varberg
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Visby
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Västerås
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Växjö
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Borlänge

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Karlstad

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Luleå

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Varberg

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Västerås

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Växjö

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Distans

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Varberg

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Växjö

Om utbildningen

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

YH-program, 200 yh-poäng

Antalet personer som behöver och beviljas stöd i Sverige ökar kontinuerligt, och det finns ett påtagligt behov av att öka kompetensen inom funktionsnedsättningsområdet. För att kunna erbjuda stöd, vård och omsorg som uppfyller lagstiftningens intentioner krävs en mer kvalificerad arbetskraft. Rollen som stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn, samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning inom verksamheten. Det är därför ingen överraskning att allt fler kommuner inför titeln stödpedagog inom sina verksamheter.

---------------------------------------------------

Förkunskaper du behöver för att ansöka

- Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:

 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Hälsopedagogik
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

ELLER

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
 • Specialpedagogik 2

- Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning.

---------------------------------------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du behöver även ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer på vår hemsida.

---------------------------------------------------

Datorvana

Eftersom en övervägande del av utbildningen är webbaserad är det av stor vikt att du besitter god datorvana. För att kunna delta fullt ut i utbildningen behöver du tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling samt en fungerande mikrofon och webbkamera.

Att vara tekniskt förberedd och ha tillgång till nödvändig utrustning är således en grundläggande förutsättning för att du ska kunna dra full nytta av den webbaserade utbildningen och delta aktivt i olika digitala lärandemiljöer. Genom att uppfylla dessa tekniska krav skapar du förutsättningar för en framgångsrik och effektiv inlärningsupplevelse under den webbaserade delen av din utbildning.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen innehåller:

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Växjö/Varberg*, Västerås/Luleå*, Stockholm/Visby*, Borlänge/Karlstad*
Studiestart: 19 augusti 2024
Ordinarie ansökan: Öppen mellan 1 februari - 21 maj 2024
Sen ansökan: Öppen mellan 27 maj - 6 aug 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

---------------------------------------------------

Studieform 50% och distans

Utbildningen bedrivs på 50% och distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

---------------------------------------------------

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge dig fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen. Denna kompetenssträvan sträcker sig över flera områden, inklusive förståelse för kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen syftar till att rusta dig med en bred kunskapsbas som är nödvändig för att kunna erbjuda effektivt stöd och omsorg inom området för funktionsnedsättningar.

Dessutom omfattar utbildningen ämnen som etik och professionellt förhållningssätt för att säkerställa att du kan agera ansvarsfullt och etiskt inom ditt yrke. Hälsans betydelse kommer också att vara en central del av din inlärning, där du förväntas förstå hur hälsa påverkar och påverkas av olika funktionsnedsättningar.

---------------------------------------------------

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

Målet med denna kurs är att du inte bara ska få praktisk erfarenhet av yrket som stödpedagog, utan också ges tillfälle för reflektion och analys av ditt arbete. LIA-kursen strävar efter att integrera teoretiska kunskaper med verklig arbetslivserfarenhet för att främja din professionella utveckling och öka din förståelse för yrkesrollen.

En annan fördel med LIA-kursen är dess förmåga att fungera som en plattform för att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter inom branschen redan under din studietid. Genom att vara delaktig i arbetslivet som en stödpedagog har du möjlighet att etablera relationer som kan vara värdefulla för din framtida professionella karriär.

---------------------------------------------------

Inledande träff

Utbildningen inleds med en gemensam träff, som kan äga rum antingen fysiskt på studieorten eller genom en videolänk för dem som deltar från en satellitort. Syftet med detta möte är att ge alla i klassen möjlighet att lära känna varandra och skapa en första kontakt med sina lärare.

En central del av introduktionen kommer att ägnas åt att gå igenom skolans rutiner, vilket inkluderar praktiska och administrativa aspekter som är viktiga för en smidig och effektiv inlärningsmiljö. Detta innefattar även en noggrann genomgång av utbildningsplanen, där studenterna kommer att få en överblick över de olika kurser och ämnen som de kommer att studera under programmet.

Ett annat betydelsefullt område som kommer att belysas är LIA-processen (Lärande i Arbete), där studenterna får förståelse för hur teoretisk kunskap omsätts i praktiken genom arbetsplatsbaserat lärande. Detta är en integrerad del av utbildningen och syftar till att ge studenterna verkliga erfarenheter och tillämpa sina kunskaper i arbetslivet.

---------------------------------------------------

Lärplattform

Inför varje kurs får de studerande en detaljerad studiehandledning som inkluderar läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter och datum för fysiska träffar. För att främja samarbete och dialog mellan studerande sker en indelning i studiegrupper. Denna struktur syftar till att öka interaktionen och erbjuda ömsesidigt stöd under studieperioden.

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan de studerande och utbildaren stöds gruppernas interaktion av lärplattformen, som fungerar som en central knutpunkt för informationsutbyte och samarbete. Här finns tillgång till scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar, allt organiserat i relevanta kursrum.

Kurser

 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Funktions­nedsättningar
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Människan i utveckling
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • LIA
 • Examensarbete

Studeranderöster

Carina Haraldsson

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad. (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt).

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Det har fungerat bra för mig att studera på halvtid och arbetat heltid på schema. De som jag känner som har arbetat dagtid har haft lite svårare att få till kombinationen.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad. (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt)

Mitt arbete är varierande och roligt. Det som jag brinner extra mycket för är att göra brukarnas vardag enklare med hjälpmedel och stöd så att de blir mer självständiga och ha kontroll över sin vardag.

Hur har det varit att studera på distans?

Jag har tyckt om att studera på distans. Speciellt eftersom jag kunnat arbeta samtidigt och sluppit studielån. Det har också varit skönt att läsa i sin egen takt och göra uppgifter när det passar mig. Vi har haft handledning och grupparbeten på Skype. Klassen har varit indelade i fyra basgrupper. I min basgrupp har haft kontakt på Messenger, Facebook och Skype. Det har varit ett stort stöd att ha varandra.

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av Stödpedagog utbildningen?

Det är en bra utbildning, där man får bred kompetens inom diagnoser, arbetsmetoder, lagar, handledning mm. Det är en fördel att ha jobbat inom LSS-verksamheten. Jag har tyckt att det har varit roligt att läsa dessa kurser och träffa nya människor.

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar denna utbildning för att den ger en bra grund att stå på om du vill arbeta med människor som har olika funktionsnedsättningar. Lärarna är kompetenta och man har varierade metoder vid inlärning, läsa böcker, hämta information på webben, göra utbildningspaket på internet och grupparbete. Tentor och prov har både varit salstentor och hemifrån. Man träffas några gånger per termin i skolan. Det har varit bra för att lära känna varandra. Du får kunskap inom alla områden i verksamheten, så som lagar och förordningar som styr i vårt yrkesområde. Du får lära dig om pedagogiska metoder, gruppers utveckling, kunskap i handledningens ädla konst, kommunikation och välfärdsteknologi mm. Jag känner mig redo att arbeta som stödpedagog efter denna utbildning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent Andersson

Jag hade sökt stödpedagog utbildning på några andra orter men inte blivit antagen då jag hittade KUI på webben. Jag gillade det sätt som antagning gick till på med direkta intervjuer med de sökande och att de såg till vilka förkunskaper varje tilltänkt elev har. Utbildningen passade mig perfekt då den var på distans och på halvfart. Då jag närmar mig slutet på karriär i arbetslivet var det några som undrade om det var värt att satsa på vidareutbildning i ”min ålder” och det har jag visat de som var tveksamma att det var inga problem. Dock måste jag säga att utan den kunskap och erfarenhet jag hade med mig in i utbildningen så hade jag fått kämpa mycket, mycket mer. Att arbeta 100 procent och samtidigt plugga har fungerat bra för mig men betänk att utbildning är tänkt att ta 20 timmar i veckan i anspråk så att den tiden finns till förfogande.

Distansstudier är något jag verkligen kan rekommendera om man har förmågan att hålla fokus på som i det här fallet både sitt ordinarie arbete och studier samtidigt. Om man som jag ser till att bygga nätverk med andra elever och dessutom har ”sin” basgrupp till förfogande så får man trots distans en dynamisk utbildning som ger mycket erfarenhet även från områden där man inte varit verksam. Stödpedagog utbildning hos KUI är därför en riktigt bra distansutbildning.

Vi har haft två till tre närträffar per termin vilket skapat ytterligare dynamik i utbildningen när man träffats rent fysiskt och gjort grupparbeten.

Utbildningen har också givit mig möjlighet att prova på många saker och särskilt då vid presentation av arbeten och arbetet dessförinnan. Vi har förutom vanliga tentor, hemtentor etc. gjort presentationer i form av rollspel, filminspelning, vanliga presentationer inför klassen samt fått prova på många olika plattformar.

Vi har också haft handledning och föreläsningar via Skype och delat dokument i Google Drive vilket fungerat mycket bra och givit möjlighet till inspel och reflektion.

Om jag skulle välja ut tre saker till varför man ska välja denna utbildning:

 • Möjligheten att arbeta och studera samtidigt.
 • Utbildningen har givit mig fördjupade kunskaper som jag direkt kunnat applicera på min arbetsplats vilket uppskattats av kollegor.
 • Nätverk – förmånen att få knyta kontakter inom andra områden än där jag är verksam i och hur vi lär av varandra.

Jag är också glad att få berätta att idag har vår nya enhetschef i samtal med personalkontoret lyckats konvertera min assistenttjänst till en som stödpedagog från och med 3e augusti.

/ Kent Andersson

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 2. Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 3. Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

---------------------------------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

---------------------------------------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är den studiemedelsberättigad via CSN, vilket ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka levnadskostnader under studietiden. Detta gör det möjligt för fler att ta del av våra högkvalitativa program och utveckla sin kompetens utan ekonomiska hinder.

---------------------------------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 3 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Cornelia
10 nov 2020
Studerande

Jättebra! Lärarna sitter med mycket kunskap. Man får all stöttning som går att få av en lärare. Bra upplägg under hela utbildningen. Oden kritik vi haft tar lärarna åt sig av oc...

Visa mer
4/5
Maria
21 jun 2020
Stödpedagogutbildningen

I det stora hela är jag nöjd med utbildningen, det var inge problem att arbeta samtidigt, utan tvärt om så gav det lite extra i pluggandet ( om man arbetar inom området LSS )

5/5
Nanni
29 maj 2020
Toppen

Det bästa jag gjort.
Bra, kunnig och engagerade lärare och mycket nyttig och bra kunskap.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights