Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Drifttekniker / Processoperatör

Nova - Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Oskarshamn, Växjö
80 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Oskarshamn
Höst 2020 
Växjö
Höst 2020 
Distans
Höst 2020 

Videoreportage

Drifttekniker / Processoperatör

Drifttekniker / Processoperatör

Observera att utbildningen sker på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn. 

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen? Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Arbetet som drifttekniker är inte särskilt fysiskt krävande. 

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och annan processindustri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift, vilket ger stor frihet, ledig tid för återhämtning och tillägg på lönen. Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har redan idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

För mer information om Drifttekniker / Processoperatör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

Processtekniskt arbete, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 10 YH-poäng (processtekniskt arbete)
Energiteknik, 30 YH-poäng
Processteknik I, 45 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 20 YH-poäng (industriella processer)
Processtyrning, 45 YH-poäng
Underhållsteknik, 20 YH-poäng

År 2

Processteknik II, 35 YH-poäng
Massa- och pappersteknik, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Råvaror och processer, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Produktion och distribution av värme, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Examensarbete, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 70 YH-poäng (drift och underhåll)

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn. Dessa träffar är obligatoriska och innehåller schemalagd undervisning på den valda studieorten. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.  

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Ansökan

Ansökan är öppen för sen anmälan

Nova - Utbildning

Nova - Utbildning

Fokus på regionens utveckling

Välkommen att studera hos oss!På Nova kan du läsa längre och kortare eftergymnasiala utbildningar på hel- eller deltid. De erbjuder en ombonad och personlig studiemiljö med den teknik som krävs för flexibla studier.YH-utbildningar och högskoleutbildningar Här hittar du både YH-utbildningar och...


Läs mer om Nova - Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker / Processoperatör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova - Utbildning

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: