Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Drifttekniker / Processoperatör

Nova - Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2 år (400 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad

Videoreportage

Drifttekniker / Processoperatör

Drifttekniker / Processoperatör

Observera att utbildningen sker på distans med 10 träffar i Växjö eller Oskarshamn per termin. 

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen? Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Arbetet som drifttekniker är inte särskilt fysiskt krävande. Genom att utbildningen erbjuder tre olika inriktningar, kan du välja att specialisera dig efter eget intresse eller arbetsmöjligheter i just dina hemtrakter.

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och kemisk industri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift, vilket ger stor frihet, ledig tid för återhämtning och tillägg på lönen. Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har redan idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

För mer information om Drifttekniker / Processoperatör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

Processtekniskt arbete, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 10 YH-poäng (processtekniskt arbete)
Energiteknik, 30 YH-poäng
Processteknik I, 45 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 20 YH-poäng (industriella processer)
Processtyrning, 45 YH-poäng
Underhållsteknik, 20 YH-poäng

År 2

Processteknik II, 35 YH-poäng
Massa- och pappersteknik, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Råvaror och processer, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Produktion och distribution av värme, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Examensarbete, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 70 YH-poäng (drift och underhåll)

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn några gånger per termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under hela utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.  Det är 10 obligatoriska träffar. Varje träff är 3-5 dagars schemalagd undervisning på studieorten. Dessutom ingår obligatoriska laborationer som genomförs på andra orter, en vecka termin två och en vecka termin fyra. Under de veckorna bor du på internat på orten. Resor och boende står skolan för.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Ansökan

Ansökan är öppen 15 mars-15 maj

Nova - Utbildning

Nova - Utbildning

Fokus på regionens utveckling

Välkommen att studera hos oss!På Nova kan du läsa längre och kortare eftergymnasiala utbildningar på hel- eller deltid. De erbjuder en ombonad och personlig studiemiljö med den teknik som krävs för flexibla studier.YH-utbildningar och högskoleutbildningar Här hittar du både YH-utbildningar och...


Läs mer om Nova - Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker / Processoperatör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova - Utbildning

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in