Visa distansutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Nyköping, Oskarshamn
400 YH-poäng (80 veckor)
Heltid
CSN-berättigad
VVS-ingenjör

VVS-ingenjör

Har du ett tekniskt intresse och god förmåga att planera ditt arbete? Då kan VVS-ingenjör vara din nya karriär!

VVS står för värme, ventilation, sanitet, och som VVS-ingenjör är du med och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer att arbeta och bo i. Du arbetar med utformning av VVS-, kyl- och luftsystem vid nybyggnationer av t ex kontor, skolor och bostäder. VVS-ingenjörer kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen eller på konsult- och entreprenörsföretag.

Yrkesliv

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer, så möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är mycket goda. Med en utbildning till VVS-ingenjör kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning inom ett projekt, som kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

För mer information om VVS-ingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Brandskydd, 5 YH-poäng
 • Byggkonstruktion, 10 YH-poäng
 • Energieffektivisering – övergripande systemdesign, 10 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng
 • Förnyelsebar energi, 8 YH-poäng
 • Inneklimat för komfort och hälsa, 5 YH-poäng
 • Kommunikation, 20 YH-poäng
 • Kylteknik/klimatsystem, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Luftbehandlingsinstallationer, 40 YH-poäng
 • Miljöcertifiering, 2 YH-poäng
 • Projektprocessen, 20 YH-poäng
 • Spillvatten- dagvatten- och tappvatteninstallationer, 20 YH-poäng
 • Styr- och övervakningssystem, 30 YH-poäng
 • Tillämpad CAD-konstruktion, 30 YH-poäng
 • Värmeinstallationer, 40 YH-poäng

Utbildningens upplägg

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen, som sker på distans med träffar i Oskarshamn 2-3 gånger per termin. Introduktionen hålls på Campus Nyköping. Undervisningen sker dels i form av inspelade föreläsningar via en digital lärplattform, och dels via videokonferens vid de schemalagda träffarna. Examinationen består oftast av inlämningsuppgifter och hemtentor.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar för att planera och lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på olika arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Så ansöker du

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Matematik 2a
Värmelära

eller
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller
Matematik 2c
Fysik 1a

eller
Matematik 2a
Bygg och anläggning 2

Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen? Då kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Uppfyller du inte kravet på Matematik 2? Du kan då läsa Campus Nyköpings webbserade kurs i matematik, som efter godkänd tenta ger dig behörighet motsvarande Matematik 2, när du söker till VVS-ingenjör. Du läser kursen i din egen takt och den avslutas med en tentamen. Kontakta Campus Nyköpings antagning för att anmäla dig till kursen.

Urval

Urval görs utifrån meritvärdering av betyg samt särskilt prov. Det särskilda provet syftar till att bedöma den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och består av ett webbaserat prov i matematik.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer på skolans hemsida om vilka alternativ som finns.

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS-ingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in