Korta YH-utbildningar

Existentiell hälsa i palliativ vård

Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Oktober 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-07
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Oktober 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-07
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Oktober 2024

  • Distans med träffar
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-09-07

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom existentiell hälsa i palliativ vård. Den ger specialiserade kunskaper och kompetens i ett existentiellt hälsofrämjande förhållnings- och arbetssätt.

Drygt 90 000 personer/år avlider i Sverige varav 80% bedöms ha behov av palliativ vård Enligt Vårdhandboken kännetecknas palliativ vård av en helhetssyn på människan. Individen ska stödjas för att kunna leva med värdighet samt med största möjliga välbefinnande och livskvalitet under hela sjukdomsförloppet. En god palliativ vård ska omfatta alla, oavsett ålder och diagnos. Arbetet är högt prioriterat och det palliativa förhållningssättet är grundläggande och avgörande för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt.

Personal som arbetar med palliativ vård möter människor som befinner sig i en utsatt livssituation. De förväntas att på ett professionellt sätt hantera en komplex vårdsituation som kräver många olika insatser. Att ha förmåga att uppmärksamma existentiella behov, hantera dessa och ge stöd är av stor vikt. Enligt Socialstyrelsen bör alla med obotlig diagnos få möjlighet att samtala om existentiella frågor. Personal ska kunna prioritera existentiella aspekter likväl som fysiska, psykiska och sociala.

För mer information om Existentiell hälsa i palliativ vård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter utbildningen skall du kunna:

Utbildningens syfte är att belysa hälsa och palliativ vård ur ett existentiellt perspektiv. Målet är att få specialiserade kunskaper och kompetens i ett existentiellt hälsofrämjande förhållnings- och arbetssätt.

Efter fullföljd utbildning har du kunskaper om existentiell hälsa och existentiellt stöd, färdigheter i att individanpassa vården utifrån existentiella behov samt kompetens att möta och hantera dessa. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på 50% och distans under 16 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet behöver du ha 1 års yrkeserfarenhet (minst halvtid) inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri, psykiatri eller motsvarande kunskaper.

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Du ansöker på Folkuniversitetets hemsida.

Examen & Intyg

Vid avslutad och godkänd utbildning erhålles ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Existentiell hälsa i palliativ vård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Folkuniversitetet Mitt
Bergsbrunnagatan 1
75323 Uppsala

Folkuniversitetet Gävle, Falun, Uppsala, Örebro och Västerås

Folkuniversitetets Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar. En examen härifrån gör dig attraktiv inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor! YH-utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och...

Läs mer om Folkuniversitetet Mitt och visa alla utbildningar.

Highlights