Korta YH-utbildningar

Palliativ vård

Medlearn, Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 42 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 42 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

YH-kurs – Palliativ vård

Arbetar du inom vård och omsorg, exempelvis inom äldreomsorg, LSS, på sjukhus eller hospice, som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent eller i en liknande roll? Då passar vår YH-kurs i Palliativ vård perfekt för dig. Genom denna kurs – som är CSN-berättigad och kostnadsfri – får du omfattande kunskaper och färdigheter inom palliativ vård, vilket gör dig bättre rustad att möta patienters och deras närståendes behov i livets slutskede.

Vår korta YH-kurs i Palliativ vård ger en djup förståelse för de fysiska, psykiska, sociala och de existentiella behoven hos patienter och deras närstående i livets slutskede. Du får specialiserade kunskaper kring omvårdnadsåtgärder, symptom- och smärtlindring samt hantering av etiska dilemman och kulturella skillnader inom palliativ vård. Utbildningen omfattar även kvalitetsregister och deras betydelse för palliativ vård, kommunikation och bemötande samt sorg- och krisbearbetning.

Kursen erbjuder en balanserad mix av teori och praktik, med regelbundna föreläsningar och seminarier. Du kommer att delta i diskussioner och dela erfarenheter, både med andra studerande och med yrkesverksamma inom området. Praktiska moment och studiebesök ingår i kursen för att ge dig en holistisk förståelse av palliativ vård.

Därför ska du studera Palliativ vård

 • Fördjupa dina kunskaper och färdigheter: Få en unik möjlighet att utveckla dina kompetenser inom kvalitativ vård i livets slutskede.
 • Effektiv kommunikation: Lär dig att kommunicera och samarbeta effektivt med närstående.
 • Personcentrerad omvårdnad: Utför omvårdnad med fokus på patientens individuella behov och med ett helhetsperspektiv.
 • Användning av skattningsinstrument: Få färdigheter i att använda verktyg och tekniker för symptomlindring.
 • Planera och dokumentera behandlingsåtgärder: Lär dig att planera, utföra och dokumentera behandlingsåtgärder på ett strukturerat sätt.

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Detta säkerställer att du har den grundläggande förståelsen och erfarenheten som behövs för att använda kunskaperna i praktiken.

För mer information om Palliativ vård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Vecka 42

 • Distans
 • Distans

Varför välja Medlearn?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Eftertraktad utbildning

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

YH-kursen i Palliativ vård riktar sig till dig som har minst ett års heltidsarbete, eller motsvarande omvandlat till deltid, inom vård och omsorg. Detta kan inkludera arbete inom äldreomsorg, LSS, sjukhus eller hospice, samt roller som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent eller liknande.

Kursinnehåll

Att vårda i livets slutskede

Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad. De studerande ska få kunskap om och färdighet i omvårdnadsåtgärder i samband med olika sjukdomstillstånd, inklusive symtom- och smärtlindrande insatser. Därtill ges de studerande färdighet att kunna kommunicera med svårt sjuka och döende patienter samt deras anhöriga. Kursen syftar till att ge kompetens i att bemöta och behandla patienter ur ett helhetsperspektiv samt för att ingå i ett tvärprofessionellt teamarbete.

Mål som de studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. De studerande ska ha:

 • Kunskap om döendet utifrån olika sjukdomstillstånd, exempelvis cancer, neurologisk sjukdom och demens.
 • Kunskap om den palliativa vårdens olika faser.
 • Kunskap om farmakologiska och icke-farmakologiska insatser vid vård i livets slutskede.
 • Kunskap om nutrition och munhälsa inom palliativ omvårdnad.
 • Färdighet att planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
 • Färdighet att använda skattningsinstrument, metoder och tekniker i syfte att lindra symtom, exempelvis smärta.
 • Färdighet att utföra samtal med svårt sjuka och döende personer samt deras anhöriga, exempelvis kring prognos och önskemål.
 • Kompetens att identifiera fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov vid vård i livets slutskede.
 • Kompetens att utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt kunna bemöta och informera patienter samt anhöriga, oberoende av kultur eller ålder.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Palliativ vård

Kursen ska ge de studerande kunskap om den palliativa vårdens filosofi och värdegrund. De studerande ska få kunskap om vanligt förekommande begrepp inom palliativ vård. Syftet med kursen är att ge förståelse för sorgeprocessens olika faser samt vårdtagares, och närståendes, behov vid vård i livets slutskede. Kursen ska ge de studerande kunskap om etiska dilemman som kan uppstå inom palliativ vård.

Mål som de studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. De studerande ska ha:

 • Kunskap om den palliativa vårdens fyra hörnstenar.
 • Kunskap om WHO:s och IAHPC:s definitioner av palliativ vård samt kunskap om aktuell lagstiftning inom området.
 • Kunskap om sorgeprocesser.
 • Kunskap om kunskapsstyrning inom vården, exempelvis genom palliativregistret samt Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.
 • Kunskap om riktlinjer för dokumentation samt färdighet att dokumentera.
 • Kunskap om och färdighet i att möta kulturella skillnader i samband med palliativ vård.
 • Kompetens att reflektera kring etiska dilemman inom palliativ vård.
 • Kompetens att handleda medarbetare kring frågor som rör palliativ vård samt bevaka kunskapsutvecklingen inom området.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Kursupplägg

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 40 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans. Utbildningen sker på distans, med två timmars föreläsning och seminarium per vecka. Handledning erbjuds också vid bokade tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Palliativ vård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Medlearn
Lövholmsvägen 18
117 43 Stockholm

Medlearn – utbildning inom hälsa, vård och omsorg 

Medlearn utbildar varje år tusentals personer på olika nivåer till yrken inom hälsa, vård och omsorg och finns idag på flera platser i Sverige.  Beroende på var du läser erbjuder Medlearn olika studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras....

Läs mer om Medlearn och visa alla utbildningar.

Highlights