Korta YH-utbildningar

Palliativ vård

Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Palliativ vård

12 veckors utbildning på 50% och distans

När andelen äldre ökar kommer även de som är i behov av palliativ vård att öka och det ställer större krav på personalen inom vård och omsorg. Yh-kursen ger dig kompetensen att kunna ge vård till patienter i ett palliativt skede på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt.

Den palliativa vårdfilosofin är en helhetsomhändertagande syn där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Palliativ vård ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

---------------------------

Poäng: 30 YH-poäng
Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Längd: 13 veckor
Studiestart: september 2024 (inväntar besked från MYH)

---------------------------

Grundläggande behörighet

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

---------------------------

Särskilda förkunskaper

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

---------------------------

Vem är utbildningen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg. Du läser på distans och halvfart under 12 veckor.

---------------------------

Målet med utbildningen

Kursen syftar till att ge dig kompetenser för att kunna bidra till att patienter som får palliativ vård får en professionell och värdig vård. Efter att ha genomfört denna YH-utbildning förväntas du kunna arbeta i enlighet med det nationella vårdprogrammet för palliativ vård och använda palliativa register för att öka kvalitetssäkringen av vården. Dessutom förväntas du kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet genom att utföra riskbedömningar, erbjuda omvårdnad och arbeta med kvalitetsregister både på kort och lång sikt.

Du kommer att lära dig om de riktlinjer och metoder som ingår i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård och hur du kan tillämpa dessa i din professionella praxis. Dessutom kommer du att bekanta dig med användningen av palliativa register för att övervaka och förbättra kvaliteten på vården.

Efter att ha slutfört utbildningen kommer du att vara väl rustad för att ta ett utökat ansvar inom din verksamhet. Du kommer att kunna genomföra riskbedömningar för att identifiera och hantera eventuella risker eller utmaningar inom palliativ vård. Dessutom kommer du att ha kompetens inom omvårdnad och kunna tillämpa evidensbaserade metoder och riktlinjer för att ge patienterna en så bra vård som möjligt. Du kommer också att förstå vikten av att använda kvalitetsregister för att kontinuerligt övervaka och förbättra vården i framtiden.

---------------------------

Studera med fjärrundervisning

Inledande träff

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Fjärrundervisning

YH-kursen bedrivs genom fjärrundervisning på distans, vilket innebär att du kan delta i kursen oavsett din geografiska plats. Kursen inkluderar schemalagda webbaserade träffar, där du som studerande får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang, koppla samman teori och praktik samt reflektera i grupp.

YH-kursen kräver datorvana

För att kunna delta i fjärrundervisningen på distans krävs det att du har grundläggande datorvana. Eftersom majoriteten av kursen kommer att genomföras online behöver du ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera.

Vi rekommenderar att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursstart för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du behöver teknisk support kommer vi att finnas tillgängliga för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor som du kan ha.

---------------------------

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

---------------------------

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

För mer information om Palliativ vård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem via yh-antagning. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se

  1. Välj kurs (ort spelar ingen roll eftersom kursen är helt på distans).
  2. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
  3. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på 019-10 00 80.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Palliativ vård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights