YH-utbildning

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Eskilstuna (+5 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+11 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024
Utbildningsform
Distans med träffar, Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+11 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024
Utbildningsform
Distans med träffar, Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 11 startdatum

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Eskilstuna
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Linköping
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Umeå
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Uppsala Län
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Visby
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan öppen 1 februari - 21 maj 2024

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Eskilstuna

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Umeå

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Uppsala Län

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Visby

augusti 2025

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan öppnar i februari 2025

Om utbildningen

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

YH-program, 200 yh-poäng

Äldrevården står inför utmaningar i det moderna samhället. Den påtagliga trenden är att människor lever allt längre, vilket medför förändrade behov bland den äldre befolkningen som behöver stöd och assistans. Särskilt personer i högre åldrar som lider av flera medicinska tillstånd eller sjukdomar utgör en växande andel av den äldre patientgruppen. För att tillgodose dessa varierande behov krävs en anpassad och mångfacetterad vård, där en ökande andel av vården utförs i hemmet.

Denna förändring i vårdbehovet ställer personalen inom äldrevården inför ökad press och krav. Det skapar även en betydande efterfrågan på undersköterskor med specialiserad kompetens. Att hantera äldre med komplexa medicinska tillstånd och samtidigt ge omsorg i en hemmiljö kräver en bred och mångsidig kompetens från vårdpersonalen.

---------------------------------------------------

Förkunskaper du behöver för att ansöka

- Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

- Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska.

---------------------------------------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du behöver även ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer på vår hemsida.

---------------------------------------------------

Datorvana

Eftersom en övervägande del av utbildningen är webbaserad är det av stor vikt att du besitter god datorvana. För att kunna delta fullt ut i utbildningen behöver du tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling samt en fungerande mikrofon och webbkamera.

Att vara tekniskt förberedd och ha tillgång till nödvändig utrustning är således en grundläggande förutsättning för att du ska kunna dra full nytta av den webbaserade utbildningen och delta aktivt i olika digitala lärandemiljöer. Genom att uppfylla dessa tekniska krav skapar du förutsättningar för en framgångsrik och effektiv inlärningsupplevelse under den webbaserade delen av din utbildning.

För mer information om Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen innehåller:

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieorter:
Uppsala/Umeå*, Eskilstuna/Visby*, Linköping, Stockholm
Studiestart: 19 augusti 2024
Ansökan: Öppen mellan 1 februari - 21 maj 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

---------------------------------------------------

Studieform 50% och distans

Utbildningen bedrivs på 50% och distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

---------------------------------------------------

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

---------------------------------------------------

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

En betydande del av utbildningen integreras genom LIA-kursen (Lärande i Arbete). Kursens mål är att rusta dig med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att agera som medarbetare med ett specifikt ansvarsområde för omvårdnad av sjuka äldre. Genom att kombinera teoretisk inlärning med praktisk erfarenhet strävar kursen efter att ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att möta de komplexa behoven hos äldre med flera medicinska tillstånd.

---------------------------------------------------

Inledande träff

Utbildningen inleds med en gemensam träff, som kan äga rum antingen fysiskt på studieorten eller genom en videolänk för dem som deltar från en satellitort. Syftet med detta möte är att ge alla i klassen möjlighet att lära känna varandra och skapa en första kontakt med sina lärare.

En central del av introduktionen kommer att ägnas åt att gå igenom skolans rutiner, vilket inkluderar praktiska och administrativa aspekter som är viktiga för en smidig och effektiv inlärningsmiljö. Detta innefattar även en noggrann genomgång av utbildningsplanen, där studenterna kommer att få en överblick över de olika kurser och ämnen som de kommer att studera under programmet.

Ett annat betydelsefullt område som kommer att belysas är LIA-processen (Lärande i Arbete), där studenterna får förståelse för hur teoretisk kunskap omsätts i praktiken genom arbetsplatsbaserat lärande. Detta är en integrerad del av utbildningen och syftar till att ge studenterna verkliga erfarenheter och tillämpa sina kunskaper i arbetslivet.

---------------------------------------------------

Lärplattform

Inför varje kurs får de studerande en detaljerad studiehandledning som inkluderar läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter och datum för fysiska träffar. För att främja samarbete och dialog mellan studerande sker en indelning i studiegrupper. Denna struktur syftar till att öka interaktionen och erbjuda ömsesidigt stöd under studieperioden.

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan de studerande och utbildaren stöds gruppernas interaktion av lärplattformen, som fungerar som en central knutpunkt för informationsutbyte och samarbete. Här finns tillgång till scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar, allt organiserat i relevanta kursrum.

Kurser

 • Gerontologi och geriatrik - 50 poäng
 • Äldrepsykiatri - 55 Poäng
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede - 15 Poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling - 25 Poäng
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel - 15 Poäng
 • Lärande i arbetslivet (LIA) - 20 Poäng
 • Examensarbete - 20 Poäng

Studeranderöster

Evelin Larsen

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Jag har tyckt att det fungerat bra även om det varit tufft i perioder, dock hade jag turen att kunna ta tjänstledigt 50 procent.

-----------------

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Efter min examen fick jag ett nytt jobb på Stockholmssjukhem som undersköterska. Förutom de vanliga undersköterskeuppgifterna, har jag utbildningstillfällen för mina kollegor, jag har varit med och arbetat fram en ny avdelning och kommer att sitta med i ledningsgruppen för utbildningen multisjuka äldre som arbetslivsrepresentant för Stockholmssjukhem.

-----------------

Hur har det varit att studera på distans?

Det har absolut funnits tillfällen då disciplinen sviktat och till och med tvätthögen i tvättstugan varit roligare. Men det tyder ofta på att man behöver en paus från uppgiften man jobbar med. Det är därför viktigt att man hittar ett passande studiesätt och så inte glömma att ta hjälp av sina lärare och klasskompisar.

Så för min del har det fungerat bra när jag hittade mitt sätt att arbeta.

-----------------

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av utbildningen?

 1. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för de patienter/boende du vårdar och ger den där känslan av att något inte står rätt till en förklaring.
 2. Med utbildningen i ryggsäcken får du självförtroendet att sticka ut näsan för att hjälpa och stötta så väl kollegor som dem du vårdar.
 3. Från det att utbildningen startar tills det att du slutar jobba har du användning för din kunskap.

-----------------

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar utbildningen för den höga kunskapsnivån, engagerade och kunniga lärare samt den stora användbarheten den har i arbetslivet.

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 2. Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 3. Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

---------------------------------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

---------------------------------------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Öppet hus

Digitala öppna hus för YH

Varmt välkomna att delta på digitala öppna hus hos KUI Yrkeshögskola

Är du intresserad av att studera hos KUI Yrkeshögskola men har frågor om våra utbildningar, studieformen, närträffarna eller allt annat du kan komma på? Toppen! Då är du varmt välkommen på våra digitala öppna hus under mars och april.

Anmälan: Anmäl dig på kui.se/digitala-oppna-hus-yrkeshogskola-2024 för att få påminnelse och deltagarlänk via e-post.

Plats: Digitalt via MS Teams.

-------------------

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-04-29    Tid:   18:00 - 19:00   YH-FLEX Stödpedagog
Datum:   2024-04-29    Tid:   18:00 - 19:00   YH-FLEX Specialistundersköterska äldrevård
Datum:   2024-05-02    Tid:   18:00 - 19:00   YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner
Skriv en recension
5/5
Johanna
22 jun 2020
Superrolig utbildning!

Har haft väldigt roligt på närträffarna då jag har haft superhärliga klasskompisar! Med bra klass så har denna utbildning varit rolig och lärorik. Vissa stunder har det varit li...

Visa mer
4/5
Omeida
12 jun 2020

Erfara och kompetenta lärare bra och snabbt kommunikation med läraren.

5/5
Fatimah Ridha
05 jun 2020
Lärorik utbildning

Jag tycker att både klasskamrater och mina lärare var bra. Man var bekväm med alla i klassen. Jag lärde mig mycket och är nu stolt över mig själv att jag nu är klar med kursen.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights