YH-utbildning

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Eskilstuna (+9 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+15 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+15 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 15 startdatum

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Eskilstuna

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Umeå

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Uppsala Län

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Visby

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan öppnar i februari 2024

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Eskilstuna

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Umeå

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Uppsala Län

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Visby

augusti 2025

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan öppnar i februari 2025

Inväntar besked om studiestart i augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Borlänge

Inväntar besked om studiestart i augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Göteborg

Inväntar besked om studiestart i augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Linköping

Inväntar besked om studiestart i augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Örebro

Inväntar besked om studiestart i augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Östersund

Om utbildningen

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

YH-program, 200 yh-poäng

Äldrevården står inför en rad nya utmaningar i dagens samhälle. En tydlig tendens är att vi lever allt längre, och därmed förändras behoven hos den äldre befolkningen som kräver stöd och hjälp. Särskilt de äldre personerna som lider av flera medicinska tillstånd eller sjukdomar utgör en växande andel av patientgruppen. För att möta dessa varierande behov krävs ett skräddarsytt, multidisciplinärt omhändertagande, där en ökande andel vård sker i hemmet. Denna förändring sätter personalen i äldrevården under ökad press och skapar en betydande efterfrågan på undersköterskor med specialiserad kompetens.

Utbildningen riktar sig till dig med minst 1 års yrkeserfarenhet som undersköterska. Du läser på distans och 50% så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

---------------------------------------------------

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Beviljade Studieort:
Uppsala/Umeå*, Eskilstuna/Visby* och Stockholm
Inväntar besked: Linköping, Borlänge/Örebro*, Östersund, Göteborg
Studiestart: Augusti 2024
Ansökan: Öppnar i februari 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

---------------------------------------------------

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

---------------------------------------------------

Behörighet

- Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:

 • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Anatomi och fysiologi 1
  • Anatomi och fysiologi 2
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
  • Omvårdnad 1
  • Omvårdnad 2
  • Hälso- och sjukvård 1
  • Hälso- och sjukvård 2
  • Psykologi 1
  • Psykiatri 1
  • Psykiatri 2
  • Social omsorg 1
  • Social omsorg 2
  • Gerontologi och geriatrik
  • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

- Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska.

---------------------------------------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

---------------------------------------------------

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

---------------------------------------------------

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

---------------------------------------------------

Kurser

 • Gerontologi och geriatrik - 50 poäng
 • Äldrepsykiatri - 55 Poäng
 • Palliativ vård av äldre i livets slutskede - 15 Poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling - 25 Poäng
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel - 15 Poäng
 • Lärande i arbetslivet (LIA) - 20 Poäng
 • Examensarbete - 20 Poäng

---------------------------------------------------

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med en träff, som antingen kan vara fysiskt på studieorten eller via en videolänk för dem som deltar från en satellitort. Detta möte är avsett för att alla i klassen ska få möjlighet att lära känna varandra och sina lärare. Under introduktionen kommer vi att gå igenom viktiga aspekter såsom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-processen (Lärande i Arbete), lärplattformen, samt målen och den övergripande planeringen för kurserna.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

---------------------------------------------------

Rekommendation

94% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning hösten 2022.

Nöjdhet

90% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning hösten 2022.

Sysselsättning

98% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2021.

---------------------------------------------------

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
kui.se/yrkeshogskola

För mer information om Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

---------------------------------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

---------------------------------------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Examen & Intyg

Studeranderöst

Evelin Larsen

- Läste till Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Jag har tyckt att det fungerat bra även om det varit tufft i perioder, dock hade jag turen att kunna ta tjänstledigt 50 procent.

-----------------

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Efter min examen fick jag ett nytt jobb på Stockholmssjukhem som undersköterska. Förutom de vanliga undersköterskeuppgifterna, har jag utbildningstillfällen för mina kollegor, jag har varit med och arbetat fram en ny avdelning och kommer att sitta med i ledningsgruppen för utbildningen multisjuka äldre som arbetslivsrepresentant för Stockholmssjukhem.

-----------------

Hur har det varit att studera på distans?

Det har absolut funnits tillfällen då disciplinen sviktat och till och med tvätthögen i tvättstugan varit roligare. Men det tyder ofta på att man behöver en paus från uppgiften man jobbar med. Det är därför viktigt att man hittar ett passande studiesätt och så inte glömma att ta hjälp av sina lärare och klasskompisar.

Så för min del har det fungerat bra när jag hittade mitt sätt att arbeta.

-----------------

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av Specialistundersköterska Multisjuka äldre utbildningen?

 1. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för de patienter/boende du vårdar och ger den där känslan av att något inte står rätt till en förklaring.
 2. Med utbildningen i ryggsäcken får du självförtroendet att sticka ut näsan för att hjälpa och stötta så väl kollegor som dem du vårdar.
 3. Från det att utbildningen startar tills det att du slutar jobba har du användning för din kunskap.

-----------------

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar utbildningen för den höga kunskapsnivån, engagerade och kunniga lärare samt den stora användbarheten den har i arbetslivet.

/ Evelin Larsen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner
Skriv en recension
5/5
Johanna
22 jun 2020
Superrolig utbildning!

Har haft väldigt roligt på närträffarna då jag har haft superhärliga klasskompisar! Med bra klass så har denna utbildning varit rolig och lärorik. Vissa stunder har det varit li...

Visa mer
4/5
Omeida
12 jun 2020

Erfara och kompetenta lärare bra och snabbt kommunikation med läraren.

5/5
Fatimah Ridha
05 jun 2020
Lärorik utbildning

Jag tycker att både klasskamrater och mina lärare var bra. Man var bekväm med alla i klassen. Jag lärde mig mycket och är nu stolt över mig själv att jag nu är klar med kursen.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights