Korta YH-utbildningar

Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

Medlearn, Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 48 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 48 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

YH-kurs – Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

Arbetar du som undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller sjuksköterska inom äldreomsorg, LSS eller på sjukhus? Nu kan du fördjupa dina kunskaper inom välfärdsteknik och AI genom vår korta YH-kurs. Kursen är CSN-berättigad, kostnadsfri och designad för att stärka din kompetens och bidra till utvecklingen på din arbetsplats.

Denna kurs ger dig en bred kunskapsbas inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Du kommer att lära dig om viktiga termer och begrepp inom området, samt teknologiska lösningar och hjälpmedel som kan användas inom vård och omsorg. En central del av kursen fokuserar på artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar inom vården, samt hur välfärdsteknik påverkar brukare, anhöriga och medarbetare. Kursen ger också insikt i relevanta lagar och förordningar som styr användningen av välfärdsteknik och hur implementeringen av dessa teknologiska lösningar kan påverkas av olika faktorer.

Utbildningen kombinerar teori och praktik för att ge dig praktiska färdigheter i att tillämpa och samordna välfärdstekniska lösningar. Du kommer att utveckla förmågan att hantera informationssäkerhet och genomföra risk- och säkerhetsbedömningar, samtidigt som du reflekterar över de etiska aspekterna och dilemman som är förknippade med digital teknik och digitala tjänster. Kursen erbjuder dessutom möjligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor och experter inom området.

Därför ska du läsa kursen Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

I en värld där vård och omsorg snabbt digitaliseras, är det viktigt att ligga steget före. Genom att gå kursen får du:

 • Aktuell kunskap och praktisk erfarenhet: Lär dig om de senaste teknologiska lösningarna och hur de kan tillämpas inom ditt arbete.
 • Ökad kompetens och förbättrad vård: Fördjupa din förståelse för AI och välfärdsteknik och hur detta kan bidra till högre kvalitet och effektivitet i vården.
 • Karriärmöjligheter: Utöka din kompetens, nätverka och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma vilket kan öppna dörrar för nya karriärmöjligheter.

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Detta säkerställer att du har den grundläggande förståelsen och erfarenheten som behövs för att använda kunskaperna i praktiken.

Kursen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Ta chansen att bli en del av utvecklingen och forma framtidens vård och omsorg med oss. Välkommen med din ansökan!

För mer information om Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Vecka 48

 • Distans
 • Distans

Varför välja Medlearn?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Eftertraktad utbildning

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet och minst ett års arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsbranschen.

YH-kursen Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg riktar sig till dig som har ett års heltidsarbete (eller motsvarande deltid) erfarenhet från vård- och omsorgsverksamheter, såsom äldreomsorg, LSS eller sjukhus. Kursen är också öppen för andra yrkeskategorier som i sitt arbete har kontakt med välfärdsteknik. Exempel på yrkesroller inkluderar undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, sjuksköterska, stödpedagog, vårdlärare, biståndshandläggare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Kursinnehåll

E-hälsa och digitalisering

 • Kunskap om vanligt förekommande termer och begrepp inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik.
 • Kunskap om hur tekniska hjälpmedel påverkar omvårdnadsinsatser samt patientsäkerhet.
 • Kunskap om och färdighet i att arbeta utifrån gällande lagar och förordningar, exempelvis GDPR, HSL och SoL.
 • Kunskap om vilka effekter välfärdsteknologiska lösningar kan få för medarbetare, brukare/patient och närstående.
 • Kunskap om implementeringsarbete samt olika faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik i verksamheter, exempelvis attityder hos brukare/personal samt deras
  involvering i beslut och planering.
 • Färdighet att arbeta med informationssäkerhet i planering, införande och förvaltning av välfärdstekniska lösningar.
 • Kompetens att reflektera kring etiska aspekter och dilemman i samband med olika välfärdsteknologiska lösningar.
 • Kompetens att arbeta utifrån evidens, beprövad erfarenhet och forskning med relevans för det välfärdstekniska området.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

 • Kunskap om och färdighet i att använda olika tekniska lösningar inom vård och omsorg, exempelvis digitala trygghetslarm, medicinpåminnare och verktyg för kommunikation.
 • Kunskap om hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom vård och omsorg.
 • Färdighet i intern och extern samordning vid såväl införande av välfärdsteknik som i det dagliga utförandet.
 • Färdighet i att göra risk- och säkerhetsbedömningar rörande digital teknik och digitala tjänster.
 • Färdighet att arbeta med informationssäkerhet i planering, införande och förvaltning av välfärdstekniska lösningar.
 • Kompetens att handleda kollegor inom det välfärdsteknologiska området.
 • Kompetens att bevaka den teknologiska utvecklingen och kontinuerligt se över välfärdsteknologiska lösningar.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Kursupplägg

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 40 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans. Undervisning sker 1 dag i veckan online.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Välfärdsteknik och AI inom vård och omsorg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Medlearn
Lövholmsvägen 18
117 43 Stockholm

Medlearn – utbildning inom hälsa, vård och omsorg 

Medlearn utbildar varje år tusentals personer på olika nivåer till yrken inom hälsa, vård och omsorg och finns idag på flera platser i Sverige.  Beroende på var du läser erbjuder Medlearn olika studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras....

Läs mer om Medlearn och visa alla utbildningar.

Highlights