Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Certifierad/Diplomerad Hälsopedagog

Expressa Utbildningscenter
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
Deltid, distans
Icke studiemedelsberättigad
15 900 SEK inkl. moms
Startdatum: Löpande - Distans
Diplomerad Hälsopedagog

Certifierad/Diplomerad Hälsopedagog

Diplomerad/Certifierad 1-ÅRIG DISTANSUTBILDNING - FLEXIBEL STUDIETAKT (MAX 18 MÅN)

Praktik ingår vid certifiering

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att du ska få en bred och omfattande kunskap om hälsa, hälsa ur ett historiskt perspektiv, kulturella skillnader på hälsa, kommunikation, bemötande, friskvård, kost, fysisk och kognitiv aktivitet. Du kommer även få kunskap i samtalsmetodik och hur man anpassar sig till varje enskild individ man möter. I utbildningen ingår även praktiska moment med klienter som sedan kommer att examineras.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om hälsa ur ett historiskt perspektiv
 • Kunskap om hälsa och hälsorelaterade levnadsförhållanden
 • Förståelse för salutogent förhållningssätt och KASAM
 • Förståelse för pedagogiska hälsofrämjande arbetssätt
 • Kunskap om kommunikation och bemötande
 • Utvecklad förmåga att anpassa aktiviteter och planering mot olika individer
 • Ökad förståelse för frisk- och riskfaktorer när det kommer till hälsa
 • Kunskap om kost och näringslära
 • Förståelse för kulturella skillnader på hälsa
 • Verktyg för att kunna reflektera över och analysera det praktiska arbetet med klienter

Så ansöker du

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en vecka innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Examen & Intyg

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 12-13 delmoment beroende på om du väljer diplomering eller certifieringsnivå, varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. I utbildningen ingår även praktiska examinationer, intervjuer, undersökningar och analyser.

De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom eller certifikat.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Kostnader

15900:- för diplomering, för certifiering tillkommer en avgift på 1900:-

Delbetala med Svea Ekonomi

Fortsatta studier

Kontakta oss för mer info gällande praktik, validering och certifiering

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter

Observera att anmälan till våra utbildningar/kurser görs på vår hemsida expressa.se

Är du intresserad av frågor som rör mångfald och utsatthet? Vill du arbeta med ungdomar, äldre eller med integrationsfrågor? Eller vill du arbeta med att handleda grupper, arbetsplatser eller enskilda individer? Vi erbjuder distansutbildningar inom följande områden: Pedagogik Socialt arbete...


Läs mer om Expressa Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad/Diplomerad Hälsopedagog

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Expressa Utbildningscenter

Box 7101
Första Långgatan 21
40232 GÖTEBORG

Tel: 010-330 01 72
Mobil 010-330 01 72
www.expressa.se

Kursinnehåll

 • Kunskap om hälsa ur ett historiskt perspektiv
 • Kunskap om hälsa och hälsorelaterade levnadsförhållanden
 • Förståelse för salutogent förhållningssätt och KASAM
 • Förståelse för pedagogiska hälsofrämjande arbetssätt
 • Kunskap om kommunikation och bemötande
 • Utvecklad förmåga att anpassa aktiviteter och planering mot olika individer
 • Ökad förståelse för frisk- och riskfaktorer när det kommer till hälsa
 • Kunskap om kost och näringslära
 • Förståelse för kulturella skillnader på hälsa
 • Verktyg för att kunna reflektera över och analysera det praktiska arbetet med klienter
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: