Yrkesutbildning
Inga recensioner än

Certifierad/Diplomerad Beroendepedagog

Längd
Egen takt
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad – se lånealternativ
Pris
15 900 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
Egen takt
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad – se lånealternativ
Pris
15 900 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Diplomerad/Certifierad Beroendepedagog

1-ÅRIG DISTANSUTBILDNING - FLEXIBEL STUDIETAKT (MAX 18 MÅN)

Praktik ingår vid certifiering

Beroendepedagogutbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av att arbeta med beroendeproblematik och avser att ge en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Men den är även för dig med personligt intresse i ämnet. Förutom alkohol-, drog- och spelmissbruk visar samhället idag att det finns fler missbruks- och beroendeområden som behöver belysas och behandlas.

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap, kompetens och färdigheter för att kunna arbeta med personer i olika beroendetillstånd. Utbildningen syftar även till att utveckla beroendepedagogens kommunikativa färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och preventivt i det dagliga sociala arbetet med personer i någon form av beroendeproblematik.

En beroendepedagog kan arbeta inom HVB-/ eller öppenvårdsverksamhet och kan likställas med en behandlingsassistent med inriktning missbruk. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och under behandlingsprocessen genom t.ex. kontaktmannaskap, träning av rutiner och vardagssysslor, motivationsarbete, stöd i kontakter med myndigheter/läkare eller som "medlevare". 

I utbildningen ingår förutom teoretiska studier två praktiska branschrelaterade moment där deltagaren får en inblick i och möjlighet att presentera sig för arbetslivet, samt två obligatoriska videosamtal via Skype.

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega utbildningsföretagens regler och riktlinjer. 

Vi har 9 års erfarenhet av distansutbildningar, vi är bland de första privata aktörerna inom distans och har utbildat många genom åren.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Löpande

  • Distans
  • Distans

Varför välja Expressa Utbildningscenter?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Distansutbildningar

Kursinnehåll

Beroendepedagogen förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om och förståelse för olika typer av missbruk och beroenden
  • Kunskap om utrednings- och behandlingsmodeller
  • Kunskap om samhällets insatser på beroendeområdet
  • Utvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap om metoder för pedagogiskt socialt arbete
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, Skype samt internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en vecka innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Examen & Intyg

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 12-13 delmoment beroende på om du väljer diplomering eller certifieringsnivå, varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. I utbildningen ingår även praktiska examinationer, intervjuer, undersökningar och analyser.

De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom eller certifikat.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Fortsatta studier

Kontakta oss för mer info gällande praktik, validering och certifiering

Kostnader

För privatpersoner:15900:- inkl. moms. 
För företag: 15900:- exkl. moms.

Vi erbjuder privatpersoner delbetalning via Svea Ekonomi! 

För certifiering tillkommer en avgift på 1900:-

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad/Diplomerad Beroendepedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter har funnits i 10 år och är till för dig som söker utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet. Vi har 10 års erfarenhet av distansutbildningar, vi är bland de första privata aktörerna inom distans och...

Läs mer om Expressa Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Highlights