Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Socialpedagog – inriktning KBT

Expressa Utbildningscenter
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Egen takt
Ej studiemedelsberättigad – se lånealternativ
21 900 SEK Momsfri
Startdatum: Löpande start varje månad - Distans
Socialpedagog-inriktning KBT

Om utbildningen

Socialpedagog – inriktning KBT  

2-årig distansutbildning

Syfte och mål

Syftet med socialpedagogutbildningen är att ge de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna arbeta med människor i olika utsatta situationer.

Utbildningen syftar därmed till att utveckla socialpedagogens kommunikativa och pedagogiska färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i sitt sociala arbete. Utbildningen ger en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi.

I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även obligatoriska videosamtal med handledaren.

Vi har 9 års erfarenhet av distansutbildningar, vi är bland de första privata aktörerna inom distans och har utbildat många genom åren.

Efter avslutad utbildning förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Förståelse för socialt arbete

 • Kunskap om socialpedagogiska förhållningssätt och metoder

 • Kunskap om ungdomars utveckling och livsvillkor

 • Kunskap om missbruk och beroende

 • Kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsvariationer

 • Kunskap om migration och psykosocialt arbete med nyanlända

 • Kunskap om orsaker till brottslighet

 • Kunskap om KBT – kognitiv beteendeterapi

 • Effektiva KBT-strategier

 • Kunskap om de lagar som reglerar socialt arbete

 • Kunskap i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter

 • Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal

 • Förståelse för maktuttryck och ojämlikhet i socialt arbete

 • Färdigheter i samtalsmetodik

 • Förståelse för rollen som hjälpare (utifrån etik och hållbarhet)

 • Kunskap om personlig utveckling

Varför välja Expressa Utbildningscenter?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Distansutbildningar

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator och internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas veckan innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Upplägg

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 21 delmoment varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner.

De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Kostnader

För privatpersoner: 21900:- inkl. moms. 
För företag: 21900:- exkl. moms.

Vi erbjuder privatpersoner delbetalning via Svea Ekonomi! 

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter har funnits i 9 år och är till för dig som söker utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet. Vi har 9 års erfarenhet av distansutbildningar, vi är bland de första privata aktörerna inom distans och...


Läs mer om Expressa Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog – inriktning KBT

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Expressa Utbildningscenter


Tel: 010-330 01 72
Mobil 010-330 01 72
www.expressa.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in