Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade riktar sig till personer med examen på forskarnivå som anknyter till vissa prioriterade skolämnen samt i övrigt har kunskaper om minst 90 hp i ämnet som ger behörighet att undervisa på gymnasiet eller i grundskolans årskurs 7-9. De prioriterade ämnena är biologi, fysik, kemi, matematik och teknik samt finska, franska, samiska, spanska, svenska som andraspråk och tyska.

Utbildningen kompletterar tidigare studier med kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning och ger en lärarexamen. Programmet är 90 hp och ges med förhöjd studietakt under tolv månader med studier även under sommaren.

Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har 1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 2. ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: biologi, finska, franska, fysik, kemi, matematik, samiska, spanska, svenska som andraspråk, teknik eller tyska.Särskild behörighet till utbildning som avses i punkt 2 har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....

Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Highlights