Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Campus Värnamo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Distans
Startdatum: augusti 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-15

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Vill du öka din kompetens och bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med olika funktionsnedsättningar? Då är stödpedagogutbildningen helt rätt för dig!

Stor efterfrågan
Du får kompetens att utveckla ditt arbete med att stödja personer med funktionsnedsättningar genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningens gång får du kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd.
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till dig som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

Teori i praktiken
I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och en yrkeshögskoleutbildning är en inspirerande kombination av teori och praktik.

Stödpedagogutbildningen kan kombineras med deltidsarbete vilket gör att du kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningens gång. I den sista terminen genomför du en LIA-period (Lärande i arbete) på en annan arbetsplats.

Utbildningens upplägg
Jönköping University, Hälsohögskolan är utbildningens huvudman. Utbildningen bygger på nationellt likvärdigt innehåll för stödpedagoger inom funktionshinderområdet som arbetats fram av Nationella kompetensrådet (NKR) och Vård- och omsorgscollege och som fastställdes av Myh i januari 2019.

Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Träffar sker två dagar var tredje vecka i Värnamo eller Oskarshamn. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Anmälan görs via campus.varnamo.se/utbildning

Förkunskapskrav

Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet

 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

och

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval
Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Kursinnehåll

År 1

 • Funktionsnedsättningar, 25 Yhp
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 Yhp
 • Människan i utveckling, 15 Yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp


År 2

 • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 Yhp
 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp
 • Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Campus Värnamo Facebook

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Campus Värnamo - "Get to work"

Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Värnamo

Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: