Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Campus Värnamo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Under utbildningen till stödpedagog inom funktionshinderområdet får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk funktionsvariation. Utbildningen genomförs enligt den nationella studieplanen.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariation genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo eller Nova Oskarshamn och bedrivs på halvfart. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA).

Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och kompetens som krävs i arbetet.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Dokumentation och kvalitetssäkring - 15 Yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt - 15 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • Funktionsnedsättningar - 25 Yhp
 • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd - 35 Yhp
 • Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
 • Människan i utveckling - 15 Yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt - 35 Yhp
 • Praktisk juridik inom social omsorg - 15 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

Så ansöker du

Anmälan görs via campus.varnamo.se/utbildningar.

Förkunskapskrav

Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser:

Barn- och fritidsprogrammet
Specialpedagogik 1 - 100p, Specialpedagogik 2 - 100p, Hälsopedagogik - 100p, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 - 100p

eller

Vård- och omsorgsprogrammet
Hälsopedagogik - 100p, Specialpedagogik 1 - 100p, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 - 100p, Specialpedagogik 2 - 100p, Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

samt

1 års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Läs mer på skolans hemsida. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Campus Värnamo Facebook

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Värnamo

Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo


Kursinnehåll

 • Dokumentation och kvalitetssäkring - 15 Yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt - 15 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • Funktionsnedsättningar - 25 Yhp
 • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd - 35 Yhp
 • Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
 • Människan i utveckling - 15 Yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt - 35 Yhp
 • Praktisk juridik inom social omsorg - 15 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: