Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Stödpedagog 200 YH-poäng

Sollefteå Kommun - Reveljen
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Sollefteå
1 år
Heltid, distans
CSN-berättigad

Stödpedagog 200 YH-poäng

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet?
Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig!

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skapa en bättre tillvaro för de som behöver stöd.

Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.

Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent. I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare. Inom många kommuner idag håller man på att organisera om sig inom funktionsstöd och även särskolan. Man vill utveckla det pedagogiska innehållet och då kommer stödpedagoger ha en betydande roll.

Ewa Sundström från Sollefteå kommun uttrycker det såhär.

Kraven inom funktionshinderområdet har ökat och för detta krävs personal med hög kompetens. Brukarnas behov idag och i framtiden är många gånger komplexa, dessutom ställer lagstiftningen höga krav på verksamheterna. De ökade kraven gör att kompetensen inom området behöver höjas och stödpedagoger kommer där bli ett välkommet tillskott. Sollefteå kommun avser att successivt införa stödpedagoger i sina verksamheter, vilket kommer att innebära en klar kvalitetshöjning.

För mer information om Stödpedagog 200 YH-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför ska du välja Sollefteå LärCenter?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Distansutbildning med tillfällen på plats

Kursinnehåll

 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete

Övrig information

Ansökan och utbildningsstart

Nu är ansökan stängd för i år

Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med ca 4-6 fysiska sammankomster om ca 3-4 dagar. Alla fysiska sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska, där närvaron är en del i betygsgrundandet.

Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.

Behörighetskrav & Reell kompetens

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan. 

För behörighet att antas till utbildningen ställs följande krav på särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2

samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.

Reell kompetens och 20%-regel

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Vi gör sedan bedömningen om du har reell kompetens, det vill säga att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket den leder till.

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Om du åberopar reell kompetens eller 20%-regeln behöver du komplettera din ansökan på Sollefteå Kommun/ Reveljens- 

E-tjänst för kompetenskartläggning.

Kostnader

Utbildningen till stödpedagog berättigar till studiemedel. Information om studiestöd kan du få hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Kostnader för läromedel och material, samt boende och resor bekostas av den studerande.

Sollefteå Kommun - Reveljen

Teori kombinerat med praktik

Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke? Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig? Yrkeshögskolans uppdrag är att kompetensförsörja arbetslivet. Därför är det glädjande att vi fått...


Läs mer om Sollefteå Kommun - Reveljen och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog 200 YH-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sollefteå Kommun - Reveljen

Nipan 2
881 52 Sollefteå

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Katarina Fryksten
En väldigt bred utbildning som ger jobbmöjligheter inom många områden som skola och funktionsstödets olika områden,(omsorgen). Du får en fördjupad inblick i hur människan fungerar i olika situationer samt varför, etik- och moral i olika situationer och olika delar av världen. Fördjupade kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättni...
Reveljen Kommentar:
Tack för din fina recension av Stödpedagogutbildningen.
Visa mer
AnnaKarin Häggblom
I mitt arbete i skolan har den här utbildningen varit väldigt värdefull . Eftersom jag arbetade samtidigt, hade jag möjlighet att omsätta och befästa de kunskaper jag fick till mig direkt i praktik. Jag tycker SP utbildningen även ska riktas mot arbete i skolan. Det känns som det var hög nivå på utbildningen, och väldigt kompetenta föreläsare/lä...
Reveljen Kommentar:
Tack för din fina recension av Stödpedagogutbildningen.
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in