Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2 år
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
0 SEK inkl. moms
Startdatum: 2021-09-06 - Distans
Sista ansökan: prel. start ht 2021

Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård

Specialistutbildad undrsköterska

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

En tvåårig distansutbildning på deltid som ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete, samordning och handledning – inom och mellan enheter.

Studieupplägg

Utbildningen går på distans med fyra-fem fysiska träffar per termin. Varje träff är två-tre dagar lång. Varje vecka har vi webbinarium och/eller handledning på fasta tider. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. De program vi använder är Skype och Google meet.

Arbetsmarknad

Sjukvårdens anestesi-, operations- och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom området.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, Medicin 2 100p Akutsjukvård 200p. Sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet 

1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Urval

Urval bland de sökande baseras på betyg och arbetslivserfarenhet.

Söker till utbildningen gör du via webbansökan på skolans hemsida. Där kan du också läsa mer om behörighet, urval och antagning. 

Kursinnehåll

 • Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p
 • Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 50 p
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p
 • Medicinteknik 15p
 • Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p
 • LIA 1 8 veckor, 40 p
 • Examensarbete 25p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Yrgo

Yrgo

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg

Vill du läsa en utbildning som leder till jobb? Hos oss får du den kompetens som arbetslivet efterfrågar plus ett stort kontaktnät i branschen. Vi har ett stort urval av yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
Fax 031 - 367 31 20
www.yrgo.se


Kursinnehåll

 • Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p
 • Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 50 p
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p
 • Medicinteknik 15p
 • Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p
 • LIA 1 8 veckor, 40 p
 • Examensarbete 25p
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: