Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i Lärarlyftet.

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Speciallärarutbildningen syftar till en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet.Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna.Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.Speciallärarprogrammet ges med fem olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:
  • Dövhet eller hörselskada
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling

Så ansöker du

För specialisering mot dövhet eller hörselskada, eller mot synskada, krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Eller fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet, som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan.För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, eller mot matematikutveckling krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen som krävs för att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.För specialisering mot utvecklingsstörning krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen, som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt förordning (SFS 2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Eller fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet. Utbildningen ges som uppdragsutbildning enligt förordning (SFS 2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och för den sökande krävs godkännande från skolhuvudmannen.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights