Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

NABiS det Nordiska masterprogrammet i Biodiversitet och Systematik ger dig de taxonomiska färdigheter som du behöver för att arbeta med biodiversitet och dess bevarande i framtiden. Taxonomi är vetenskapen om arter och deras evolutionära släktskap. Inom programmet ges ett brett urval av kurser fördelade mellan de nio nordiska universiteten som deltar. Kurserna kombinerar teoretiska och praktiska studier och är till största delen nätbaserade. Vid några tillfällen är undervisningen förlagd till en fältstation så studenter och lärare kan träffas kortare perioder med intensiva lab- eller fältarbeten. Masterprogrammets kurser kan indelas i fyra kategorier: Biodiversitet identifiering, Biodiversitet klassificering, Systematisk teori, och Verktygskurser. Examensarbetet är 30-60 hp och görs vid det universitet där man blir antagen till programmet i nära samarbete med en forskargrupp. För mer information se: www.nabismaster.org Efter genomgånget program förväntas man ha en bred kunskap om levande organismer och deras släktskap, ha specifika identifieringskunskaper om någon eller några organismgrupper, vara bekant med nomenklaturregler, kunna beskriva evolutionära mekanismer som leder till artbildning, att kunna producera och ta hand om molekylär systematisk information, förstå biodiversitet i ett globalt perspektiv och kunna förmedla vetenskaplig information till akademiska grupper såväl som till allmänheten.NABiS vänder sig till studenter som vill bli forskarstuderande och ha en akademisk karriär som t.ex. forskare på universitet eller kurator på museum eller som är intresserade av en karriär inom Naturvård och Biodiversitet med arbete på t.ex Artdatabanken, Världsnaturfonden (WWF) eller GBIF som globalt arbetar med biodiversitetsdata online.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i biologi eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights