Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Speciallärarprogrammet - Specialisering mot dövhet eller hörselskada

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Så ansöker du

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier om minst 22,5 högskolepoäng i svenska, svenska som andraspråk eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling i svenska. Om examen inte omfattar nämnda ämnes-studier krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper, om minst 22,5 högskolepoäng. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkes-erfarenhet, omfattande minst halvtid, av undervisning där svenska, svenska som andraspråk eller språk-, skriv- och läsutveckling har ingått. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgörings-intyg där tjänstens innehåll och omfattning tydligt framgår. Vid komplettering av ämnesstudier efter avlagd examen ska yrkeserfarenheten ha förvärvats efter genomförda ämnesstudier.För specialisering mot matematikutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier om minst 22,5 högskolepoäng i matematik. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper, om minst 22,5 högskolepoäng. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet, omfattande minst halvtid, av undervisning där matematik har ingått. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens innehåll och omfattning tydligt framgår. Vid komplettering av ämnesstudier efter avlagd examen ska yrkeserfarenheten ha förvärvats efter genomförda ämnesstudier.För övriga specialiseringar krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid. Lärarerfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens innehåll och omfattning tydligt framgår.För samtliga specialiseringar krävs dessutom Svenska 3 och Engelska 6, eller motsvarande.
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights