Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH.Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar.Programmet består av tolv månaders sammanhängande heltidsstudier omfattande:60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav 15 hp självständigt arbete på avancerad nivå i ämnesdidaktik.30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU.I utbildningen ingår följande kurser:SUÄmnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, AN, 10hp Teorier om lärande och individens utveckling, GN, 5hpSpecialpedagogik, AN, 5hpÄmnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap, AN, 5hp*Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle, AN, 5 hp* Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i matematik, AN, 5 hp* Matematikdidaktik och betygsättning-årskurs 7-9 och gymnasiet, AN, 5 hp* Självständigt arbete i ämnesdidaktik, AN, 15hp**KTHVerksamhetsförlagd utbildning 1, GN, 12hp Verksamhetsförlagd utbildning 2, GN, 3hpVerksamhetsförlagd utbildning 3, AN, 15hp Sociala relationer och ledarskap, GN, 7,5hp Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv, GN, 6 hp Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning, GN, 1,5hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik del 1, AN, 5 hp* Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik, del 2, AN, 5 hp*Examensarbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning, AN, 15hp** *(Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination)**(En av kurserna läses)Riksdagen har beslutat att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU),genomgå en registerkontroll från polismyndigheten.

Så ansöker du

Examen på forskarnivå (licentiat eller doktor), Engelska 6 och Svenska 3, eller motsvarande samt ämneskunskaper i ett till tre undervisningsämnen enligt följande:
- För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik.
- För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 60 hp i matematik, fysik, kemi eller teknik.
- För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 45 hp i två av ämnena matematik, fysik, kemi eller teknik.
- För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp i något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik
- För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 hp i matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt 90 hp i matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.Naturkunskap 90 hp är endast möjligt i kombination med biologi eller kemi.För preciserade ämneskrav hänvisas till aktuell lista beslutad av Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights