Yrkesutbildning

Certifierad IT-projektledare

Academy Online, Distans
Längd
Valfri studietakt men om du läser på heltid ca 12 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
28 000 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Längd
Valfri studietakt men om du läser på heltid ca 12 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
28 000 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Certifierad IT-projektledare

Har du ett eget driv, erfarenhet av IT och tycker om att jobba med människor? 

Då kan rollen som IT-projektledare vara rätt för dig.

Certifierad IT-projektledare är en utbildning som lär dig grunderna inom projektledning för IT-initiativ och bäst praxis för framgångsrika IT-projekt. Med hjälp av verkliga fallstudier och praktiska övningar, kommer du att lära dig de metoder, verktyg och färdigheter du behöver för att framgångsrikt ta ett IT-projekt från initiering och planering till leverans.

Inom utbildningens ram kommer du att träna på att analysera, tolka och lösa många av de typiska problem och konflikter som en IT-projektledare möter i sin vardag.

Under studietiden kommer du att ha kontakt med kursledaren via mail och chattforum om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på inlämnade delprov. Du kommer att kunna ladda ner undervisningsmaterial och dokumentmallar samt få möjlighet till kunskapsfördjupning via länkar.

Målet med utbildningen är att du ska bli en trygg IT-projektledare som har den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna leverera ett IT-projekt inom budget, tidplan och specificerad lösning.

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 12 veckor.

UTBILDNINGSPLAN

MODUL 1
IT-Projekt
Vad är ett IT-projekt
Projektarbete i IT-projekt
Typer av IT-projekt
Digital förändringsförmåga
Förändringsfaktorer
IT-projektledare som
organisationsförändrare
Övningsuppgifter 1:1
Projektmetoder
Projektmetoder
Traditionella projektmetoder
Agila projektmetoder
Blandade projektmetoder
Hybrida projektmetoder
Datadrivna projektmetoder
Övningsuppgifter 1:2
Projektstyrning
Projektorganisation
Projektdokumentation
Projektplanering
Planeringsfaktorer
Projektverktyg
Övningsuppgifter 1:3
Delprov
Delprov Modul 1

MODUL 2
Projektförslag
Problembeskrivning
Lösningsbeskrivning
Projekt- och effektmål
Riskanalys
Tidplan
Projektbudget
Beslut
Övningsuppgifter 2:1
Förstudie
Dokumentmall
Nulägesanalys
Behovsanalys
Marknadsanalys
Teknisk analys
Kravspecifikation
Lösningsförslag
Finansiell analys
Riskanalys
Konsekvensanalys
Systemdesign
Beslutsunderlag
Beslutsprocess
Övningsuppgifter 2:2
Anbud
Initiera IT-projekt
RFP
RFQ
Lösningsförslag
Svarsmatris
Förhandling
Beslutsunderlag
Beslutsprocess
Avtal
Övningsuppgifter 2:3
Riskhantering
Dokumentmall
Tekniker för riskbedömning
Riskanalys
Konsekvensanalys
Aktivitetsplan för riskreduktion
Riskrapportering
Övningsuppgifter 2:4
Projektinitieringsdokument
Dokumentmall
Bakgrund, mål och syfte
Lösningsbeskrivning
Effektmål och projektmål
Kravspecifikation
Systemdesign
Avgränsningar och beroenden
Projektorganisation
Projektmetod
Projektverktyg
Risker
Budget
Tidplan
Övningsuppgifter 2:5
Delprov
Delprov Modul 2

MODUL 3
ProjektPlaneringsDokument (PPD)
Dokumentmall
Summering
Projektmål
Effektmål
Omfattning
Milstolpar
Beroenden
Budget
Risker
Kvalitetssäkring
Kommunikationsplan
Förändringshantering
Intressenter
Projektorganisation
Styrgrupp
Projektstyrningsstrategi
Mallar och verktyg
Övningsuppgift 3:1
Tidplan
Arbetsplan (SoW)
Beroendeanalys
Gantt-Schema
Övningsuppgift 3:2
Testplan
Dokumentmall
Testresurser
Testdata
Testfall
Förväntade testresultat
Acceptanskriteria
Felhantering
Tekniker för kvalitetskontroll
SMARTa kriterier
Verktyg och mallar
Övningsuppgifter 3:3
Kommunikationsplan
Syfte
Målgrupper
Format
Distribution
Formell kommunikation
Informell kommunikation
Projektintern kommunikation
Extern kommunikation
Eskalering
Krishantering
Frekvens
Möten
Statusrapporter
Mötesanteckningar
Milstolpar
Övningsuppgifter 3:4
Planera IT-Projekt
Traditionella IT-projekt
Agila IT-projekt
Blandade IT-projekt
Hybrida IT-projekt
Datadrivna IT-projekt
Övningsuppgifter 3:5
Delprov
Delprov Modul 3

MODUL 4
Projektstart
Styrgrupp
Resursallokering
Verktyg och mallar
Utbildning
Kick-off
Övningsuppgifter 4:1
Projektstyrning
Ledarskapsstilar
Arbetsmetoder
Beslutsmandat
Effektiva grupper
Effektiv kommunikation
Relationsbyggande kommunikation
Konflikthantering (mellan människor)
Kroppsspråk och budskap
Influera med språket
Förhandlingsteknik
Demonstrationer
Hantera förväntningar
Hantera beroenden
Hantera risker
Hantera projektplan
Hantera budget
Hantera projekt- och effektmål
Uppföljning
Möten
Rapportering
Övningsuppgifter 4:2
Testning
Enhetstestning
Funktionstestning
Regressionstestning
Integrationstestning
Prestandatestning
Felrapportering
Felrättning
Fel eller förändringsbegäran
Avvikelsehantering
Övningsuppgifter 4:3
Förändringshantering
Förändringsbegäran
Teknisk analys
Projektanalys
Affärsanalys
Riskanalys
Konsekvensanalys
Lösningsförslag
Systemdesign
Beslutsunderlag
Beslutsprocess
Övningsuppgifter 4:4
Styra och leda IT-Projekt
Traditionella IT-projekt
Agila IT-projekt
Blandade IT-projekt
Hybrida IT-projekt
Datadrivna IT-projekt
Övningsuppgifter 4:5
Delprov
Delprov Modul 4

MODUL 5
Produktionsmiljö
Utrullningsplan
Delleveranser
Utbildning av användare
Förväntade acceptanstestresultat
Acceptanstestning
Felrapportering
Felhantering
Övningsuppgifter 5:1
Konflikthantering
Produktfel
Installationsfel
Konfigurationsfel
Programmeringsfel
Designfel
Infrastrukturfel
Intressekonflikter
Beroenden
Rapportering
Eskalering
Showstopper
Övningsuppgifter 5:2
Projektleverans
Projektleverans
Projektdokumentation
SLA-avtal
Formell överlämning av slutleverans till underhållsavdelning
Övningsuppgifter 5:3
Leverera IT-Projekt
Traditionella IT-projekt
Agila IT-projekt
Blandade IT-projekt
Hybrida IT-projekt
Datadrivna IT-projekt
Övningsuppgifter 5:4
Projektavslut
Fakturor, kontraktskrav och åtaganden
Arkivering av projektdokumentation
Leveransgodkännande
Upplösning av projektresurser
Projektåterkoppling
Slutrapport
Firande av projektavslut
Övningsuppgifter 5:5
Prov
Delprov Modul 5
Slutprov Modul 1 – 5

För mer information om Certifierad IT-projektledare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

När du vill

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Alltid öppet

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till info(at)academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad IT-projektledare. 

Kostnader

Avgiften för utbildningen Certifierad IT-projektledare är 28 000 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 4 667 kr. Delbetalning i 12 månader för 2 542 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms.

I priset ingår

 • Skärminspelade föreläsningar och bilder
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Kontinuerlig support via mejl och forum 
 • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom

Behörighetskrav

 • Avklarade gymnasiestudier
 • Matematik 2B
 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad IT-projektledare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights