Yrkesutbildning

Certifierad Ekonomichef

Academy Online, Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
34 000 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
34 000 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Certifierad Ekonomichef

Lockas du av att utveckla, effektivisera och professionalisera ekonomiarbetet? Vill du bidra och delta, aktivt och strategiskt, i en ledningsgrupp?

Utbildningen till certifierad ekonomichef vänder sig till dig som vill ta ett större ansvar och vara med och styra ett företags ekonomiska utveckling. Det är en bred utbildning som tar upp ekonomi och finansiering, juridik, marknadsföring, organisation och ledarskap.

En ekonomichef leder arbetet med att göra ekonomiska planer, styr- och kontrollsystem för uppföljning samt sammanställer ekonomiska resultat och prognoser. Du gör även analyser av lönsamhet och ansvarar för deklaration och skattefrågor. En viktig del är också att vara rådgivande gentemot chefer och verksamheter inom ekonomiområdet.

Kompetensen är efterfrågad på arbetsmarknaden, kopplat till krav på kostnadseffektiviseringar, automatisering, AI och ökad tillgång på data. Ekonomifunktionerna får en allt större rådgivande roll där du som ekonomichef blir en drivande kraft i en organisations förändringsresa.

Utbildningen passar dig som har grundkunskaper i ekonomi. Du kanske arbetar som ekonom, ekonomiansvarig eller controller idag och vill ta nästa kliv in i rollen som ekonomichef eller en roll där du leder företagets ekonomiprocess framåt. Här kan du få en ökad och bred kunskap om ledningsuppdrag inom ekonomiområdet och du kan även stärka dig i din roll som ekonomichef.

Om du redan har utbildning och kunskap i vissa ämnesblock nedan kan du istället för att anmäla dig till hela utbildningen beställa de delkurser du önskar komplettera din nuvarande kunskapsnivå med. 

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL EKONOMICHEF INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på diagnostiska test.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

UTBILDNINGSPLAN

MODUL 1
Registrera företag och sätt mål
Bolagsverket
Registreringsbevis
Registrerad ägare och styrelse
Bolagsordning
Aktiebok
Skatteverket
Registrerad för F-skatt
Registrerad för moms
Registrerad för arbetsgivaravgifter
Affärsplan/verksamhetsplan
Vilka mål finns för verksamheten
Nyckeltal och SMARTA mål
Övningsuppgift

Budget
Varför behövs en budget?
Styrning av verksamheten genom att fördela ansvar och befogenheter
Fördelning av resurser
Extern budget
Internbudget
Resultatbudget
Balansbudget
Investeringsbudget
Likviditetsbudget
Kalkyler
Självkostnadskalkyl
Bidragskalkyl
Övningsuppgift

Redovisning
Kontering av kostnader och intäkter
Debet och kredit
BAS-kontoplanen
Flerdimensionell redovisning
Konteringsmodell utifrån behovet att följa upp
Bokföring och moms
Momsredovisning
Utestående fordringar, påminnelser och krav
Förmånsbeskattning
Avskrivningar
Övningsuppgift
Tentamen

MODUL 2
Ekonomisk uppföljning
Mål för verksamheten
Månadsavstämningar
Delårsrapporter
Periodiseringar
Bokslutsdispositioner
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Räkenskapsanalys
Årsredovisning
Övningsuppgift
Revision
Skatter, moms, arbetsgivaravgifter
Samarbete med revisor
Redovisning av uppnådda mål
Balanserat styrkort
Uppföljningsmodell PDCA
Redovisning till ledning och styrelse
Visa företagets ekonomiska situation korrekt
Analysera och lyft fram nyckelfaktorer att följa
Övningsuppgift
Tentamen

MODUL 3
Ekonomistyrning/controlling
Vad är ekonomistyrning?
Organisationsstruktur
Ledningsstruktur
Kulturen styr
Interna policies, reglementen och riktlinjer
Vem har rätt att representera för företaget
Vem har rätt att attestera fakturor
Inköp och upphandling
Intern kontroll och risker
SWOT-analys
Hållbarhetsredovisning CSRD
Svensk kod för bolagsstyrning
Ägarroll
Bolagsstämma
Styrelse
VD
Revisor
Övningsuppgift
Finansiering
Finansiering och likviditet
Banklån
Investeringskrediter (leasing, avbetalning,
inteckningslån och reverslån)
Rörelsekredit/kontokredit
Kapitalförvaltning
Övningsuppgift
Tentamen

MODUL 4
Organisation och ledarskap
Vad är en organisation
Ledarskap
Chef-ledare
Att leda grupper och team
Grupputveckling
Förändringsledning
Att leda medarbetare
Medarbetarsamtal
Feedback
Övningsuppgift
Anställda
MBL
LAS
Rehabilitering
Friskvård
Lönerevision
Pension
Försäkringar
Ledigheter
Reseräkning, traktamenten
Övertid
Semesterplanering
Övningsuppgift
Tentamen

MODUL 5
Juridik
Associationsrätt
Aktiebolag
Kommanditbolag
Handelsbolag
Enskild firma
Ekonomisk förening
Ideella föreningar
Bokföringslagen
Årsredovisningslagen
Mutor och bestickning
Dataskyddsförordningen, GDPR
Marknadsföringslagen
Konkurrensrätt
Köplagen
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen E-handelslagen
Övningsuppgift
Avtal
Avtalets innehåll
Vad det innebär att ingå avtal
Firmateckning
Fullmakt
Avtalsbrotten dröjsmål och fel
Avlämnande och risköverföring
Påföljder och avtalsbrott
Övningsuppgift
Marknadsföring
Marknadsföring
Affärsidé, affärsplan
Identifiera marknader och kunder
Försäljningskanaler
Bygga varumärke
Övningsuppgift
Tentamen

För mer information om Certifierad Ekonomichef, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

När du vill

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: Alltid öppet

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3(at)academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Ekonomichef.

Kostnader

Avgiften för utbildningen till Certifierad Ekonomichef är 34 000 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 6 800 kr. Delbetalning i 12 månader för 3 042 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms.

I kursavgiften ingår:
-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
-Övningsuppgifter
-Inlämningsuppgifter
-Examineringsprov
-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
-Utfärdande och utskick av av examensbevis

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Ekonomichef

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights