Elkonstruktör

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Linköping
Klassrum, Distans
400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Linköping
september 2023
2023-04-19

Distans
augusti 2023
2023-04-19

Videoreportage

Elkonstruktör

Utbilda dig till elkonstruktör och vi kan garantera dig ett varierat yrkesliv med stora karriärmöjligheter. Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från specifikation till ritning och färdig produkt och du skapar ritningar för den el som finns i alla typer av maskiner, byggnader och miljöer. Du arbetar med utredningar, utveckling, framtagning och underhåll av produkter där design, installation och verifiering ingår. Arbetslivet har varit med och tagit fram utbildningen vilket gör att du får rätt kompetens, både teoretiskt och praktiskt.

Vad arbetar du med?

I din yrkesroll arbetar du med konstruktionsverktyg som CAD och 3D modellering, för att skapa bra underlag för projektens framtida arbete. Det betyder att du är med och skapar elkonstruktioner från allra första början. Att göra tekniska ritningar, lösa tekniska problem och samordna upphandlingar av elsystem blir din vardag, samtidigt som du upprättar handlingar och ritningar.

Elkonstruktion handlar även om att projektera både kostnads- och energieffektiva maskiner, elinstallationer, säkerhetstekniska övervaknings-, larm- och passagesystem. Du lär dig hur avtal med olika parter kan se ut, hur de formuleras och hur de fungerar. Du kan också tolka lagar och normer och sköta juridiska relationer. Utbildningen ger dig kunskap i att omsätta kundens krav och önskemål till tekniska systemlösningar, och även att analysera och föreslå förbättringar utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Som elkonstruktör har du kundkontakt och därför får du verktyg och metoder för att kommunicera både muntligt och skriftligt, samtidigt som du kan lyssna och ge feedback beroende på målgrupp och kulturer. För att arbetsplatsen ska vara säker, arbetar du kontinuerligt med arbetsmiljöarbete. Branschens krav ändras ständigt och som elkonstruktör analyserar och anpassar du arbetet utifrån det. Du tar även hänsyn till aktuell forskning, den tekniska utvecklingen, näringslivet, miljön och kundens behov i ditt arbete.

Efter examen

Sveriges goda ekonomi fortsätter öka och det i sin tur ger fler och fler jobb och allra starkast väntas det växa inom tekniskt arbete. Under flera år har efterfrågan varit större än tillgången och det är svårt för företagen att hitta personal med kompetens inom elkonstruktion. Utbildningen ger dig just detta, och efter examen är du som elkonstruktör, elprojektör eller eldesigner mycket efterfrågad. Din arbetsplats kan vara allt från fastighets- och byggbranschen till industrin.

För mer information om Elkonstruktör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö & säkerhet, 10 YH-p
 • Automationsteknik inriktning elkonstruktion, 40 YH-p
 • Byggteknik, 10 YH-p
 • Elinstallationer i byggnader, 25 YH-p
 • Elkonstruktion CAD, 25 YH-p
 • Elkraft & ellära, 25 YH-p
 • Elkraftteknik, 20 YH-p
 • Elmaskiner, 20 YH-p
 • Entreprenadjuridik & LOU, 10 YH-p
 • Examensarbete, 25 YH-p
 • Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D modellering, 25 YH-p
 • Kommunikation, 10 YH-p
 • LIA 1, 50 YH-p
 • LIA 2, 60 YH-p
 • Miljö, kvalité & hållbar el, 15 YH-p
 • Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p
 • Regelverk & standarder, 10 YH-p
 • Tillämpad matematik, 25 YH-p

LIA/Praktik

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper inom elkonstruktörens olika arbetsområden i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Matematik 2, 100 p
  • Praktisk ellära, 100 p
 • Urval
  Alla behöriga sökande får genomföra ett särskilt prov i form av ett webbprov. Provet ska mäta den sökandes analytiska, matematiska och problemlösande förmåga. Max 20 poäng.

 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkonstruktör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig elkonstruktör. Vi samarbetar bl a med Ramböll Sverige, WSP, Sweco Systems, Toyota Material Handling, AFRY, Siemens och Swisslogg-Accalon.

Semcon har ett uppdämt behov av elkonstruktörer för uppdrag i hela landet. Kompetensen finns inte på marknaden idag. Det råder en extrem brist.” Jörgen Ohlsson, Semcon

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in