YH-utbildning

Projektledare elteknik

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
2,5 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2,5 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Projektledare elteknik

Studera till Projektledare inom elteknik!

Sveriges enda projektledarutbildning inom el, på distans med 50% studietakt där behörighet för auktorisation lågspänning (AL) ingår. Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som elektriker och som vill ta dig vidare i karriären med nya arbetsuppgifter utan att behöva sluta arbeta helt under studietiden. Med en examen som projektledare inom elteknik är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Ledande roll med eftertraktad kompetens

Som projektledare är den huvudsakliga uppgiften att driva och samordna projekt inom elinstallation så att projektuppdragets mål uppnås. I yrkesrollen ingår även att upprätta budgetar, planera och kontrollerar projektekonomi samt ansvarar för inköp, bemanning och framdrift i projekten. En mycket viktig framgångsfaktor i yrkesrollen är ett gott ledarskap där arbetsmiljö samt god dialog vägleder gruppens medarbetare till ett bra teamarbete. Projektledaren ska även ha en god kommunikation med kunden för att säkerställa att projektuppdragets mål utförs enligt beställning. Utöver det är man även ansvarig för att säkerställa att alla installationer uppfyller gällande regler och standarder för att garantera elsäkerheten.

Inom elteknik är efterfrågan mycket stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Är du elektriker idag och vill vidare i karriären är denna projektledarutbildning kanske något för dig. I denna utbildning till projektledare inom elteknik får du kunskaper inom bland annat projektledning, entreprenadjuridik, projektekonomi och arbetsledning. I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning. Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att få ett spännande jobb som projektledare i en bransch som ständigt ropar efter ny kompetens. Utbildningens innehåll är format i nära samarbete med arbetslivet och många som studerar erbjuds jobb direkt vid examen tack vare vårt breda kontaktnät i branschen. 

Distans och deltid möjliggör deltidsarbete

Denna projektledarutbildning är uppbyggd på ett sätt så att du ska kunna arbeta samtidigt som du studerar. De flesta som läser till projektledare inom elteknik hos oss jobbar deltid under studietiden och detta är också det upplägg vi rekommenderar. En arbetstidsomfattning på 50-80 % brukar vi uppge som lämplig för att klara av studierna.

Företagens ord om utbildningen

"Skolan och utbildningen är nödvändig för framtidens tillväxt av projektledare inom elteknik. Utbildingen är bra och bred och ger bra möjligheter till jobb efter avklarade studier. Vi på Fastighetsteknik ser ett anställningsbehov på 2-3 personer inom de närmaste 1-2 åren. Tips till dig som tänkt påbörja utbildningen är att man ska vara förbered på studier och avsätta tid för dem hemma", Jonas Gustafsson, Marknads & HR chef, Fastighetsteknik.

För mer information om Projektledare elteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Upplägg och innehåll

Projektledare elteknik (285 YH-poäng) är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller liknande. Utbildningen är 2,5 år och genomförs på halvtid på distans med sex fysiska träffar. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Affärsmannaskap
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Elinstallationer i byggnader
 • Elmaskiner - drivsystem
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Hållbarhet inom el- och energibranschen
 • Ledarskap
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)
 • Projektekonomi och kalkylering
 • Projektledning 1
 • Projektledning 2
 • Regler och standarder
 • Tillämpad matematik

Auktorisation lågspänning (AL)

I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och arbetat minst 4 år med elinstallationer på lågspänningsanläggningar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL).

LIA - lärande i arbete

LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA:n. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden. LIA-platser finns på ett tiotal företag, varav några finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats nära din hemstad.

Distansstudier – hur funkar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är 50 procent, så att du kan arbeta och studera samtidigt. Utbildningen inleds med att alla studerande samlas på Campus Nyköping. Dels för att lära känna varandra, dels för en genomgång av studieteknik och vad det innebär rent praktiskt att studera på distans.

Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum. Undervisningsmetoderna varierar. Det kan exempelvis handla om streamade föreläsningar, liveföreläsningar via webben, diskussionsforum, studiehandledning, självstudier, case-metodik, mindre grupparbeten och LIA (lärande i arbete).

I utbildningen ingår totalt sex fysiska träffar.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs den gymnasiala kursen med betyget lägst E:

 • Praktisk ellära (Ellära A + B och Växelström 3-fas) 

Samt

 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid av elinstallationsarbete som t.ex. installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker (deltid räknas om till heltid).

Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som ska innehålla:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut om du ff är anställd ska det framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Observera att det är utbildningsanordnaren som beslutar om denna regel ska användas. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Projektledare elteknik.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Projektledare elteknik
 • Elkonsult

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel

 • Planera och leda kvalificerade installationsarbeten
 • Ansvara för entreprenadupphandlingar
 • Dimensionera och projektera elektriska anläggningar
 • Ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenad
 • Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i
 • Tillämpad matematik för projektledning inom elteknik
 • Gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom el- och energibranschen
 • Hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
 • Projektledning, projektprocessen, entreprenadprojektets organisation, roller och ansvar
 • Projektekonomi och kalkylering
 • Yrkesrelevant entreprenadjuridik ur ett projektledarperspektiv
 • Ledarskap, organisation, kommunikation, teamarbete, konflikthantering, arbetsmiljö och arbetsrätt samt BAS P och BAS U
 • Yrkesrollen och arbetet i ett elprojekt
 • Kundvård, försäljning, förhandling, anbud och offerter, behovsanalys, utvärdering samt presentationsteknik
 • Projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk
 • Hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet
 • Mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningar
 • Uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning
 • Kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem
 • Gällande standarder inom elmaskinområdet

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • Använda kalkylprogram
 • Kommunicera mindre åtaganden och lösningar samt anvisningar på minst ett främmande språk genom att tolka och förklara manualer samt följa instruktioner på ritningar och verktyg
 • Applicera lagar och förordningar som reglerar elsäkerhet ur ett projektledarperspektiv
 • Förklara och motivera hållbarhetslösningar
 • Utvärdera och välja material, produkter och leverantörer ur ett hållbarhets- och
 • Energieffektivitetsperspektiv
 • Skapa affärsmässig hållbarhet som en konkurrensfördel
 • Utföra och planera elinstallationer i starkströmsanläggningar samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter
 • Lösa sammansatta problem som kan uppstå i olika typer av elanläggningar
 • Utföra beräkningar och dimensioneringar som tillämpas vid elinstallationer i elektriska starkströmsanläggningar samt upprätta dokumentation av dessa
 • Planera, genomföra och leda samt avsluta och utvärdera projekt
 • Tillämpa projektekonomi, kalkylering och offertskrivande
 • Tolka avtal och handlingar för elentreprenader ur ett projektledarperspektiv
 • Upphandla enligt lagar och förordningar samt skapa standardavtal för upphandling
 • Förhandla och utforma anbud och offerter enligt branschpraxis och gällande lagar
 • Utföra kontroll före ibruktagning
 • Upprätta ritningar, kretsscheman med tillhörande dokumentation
 • Använda metoder för att säkerställa att regler och policys som gäller för arbetsmiljö i byggprojekt efterlevs
 • Utföra mätningar för att verifiera de elektriska egenskaperna

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning, samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • Förmåga att slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
 • Anpassa och bidra till företagets hållbarhetsarbete efter områdets utveckling
 • Hantera och lösa förändringar under projektgenomförandet för att minimera negativa tids-kostnads och kvalitetseffekter
 • Ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenadåtaganden
 • Utföra teknisk behovsanalys
 • Utvärdera produkter och leverantörer
 • Utveckla långvariga affärsmässiga kundrelationer
 • Förklara föreslagna tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt
 • Planera och leda kvalificerade elprojekt
 • Planera och leda drift och underhåll av elektriska anläggningar

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Projektledare elteknik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights