YH-utbildning

Elkonstruktör

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
3 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
3 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Elkonstruktör

Snabb utveckling inom el- tele- och It-teknik ställer stora krav vid ny- och ombyggnationer. Behovet av elkonstruktörer är enormt och ökar ständigt i takt med samhällsutvecklingen. Utbildningen till elkonstruktör på Campus Nyköping ger dig goda möjligheter att jobba som elkonstruktör, som anställd eller som egen företagare.

Rätt teknik för att nå ditt drömjobb

Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom elkonstruktion. Nybyggnationer blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll och höga krav på energieffektivitet. Anställningsbehovet är stort och enligt våra branschkontakter behöver branschen anställa över 700 elkonstruktörer/ingenjörer under de kommande 3-5 åren.

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från branschen, vilket garanterar att du får rätt kunskaper. Teorikurserna för auktorisation lågspänning ingår. Välkommen till en utbildning för dig som brinner för ny teknik.

För mer information om Elkonstruktör , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Upplägg och innehåll

Elkonstruktör på Campus Nyköping är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller liknande. Utbildningen är 3 år lång, (315 YH-poäng) och genomförs på halvtid och distans med sex fysiska träffar. Att du kan fortsätta arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Belysningsprojektering
 • CAD för industriella elanläggningar
 • Elkonstruktion CAD
 • Elmaskiner - drivsystem
 • Elinstallationer i byggnader
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)
 • Maskinsäkerhet
 • Projektledning
 • Regler och standarder
 • Styrteknik
 • Teleteknik
 • Tillämpad matematik

Auktorisation lågspänning (AL)

I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och arbetat minst 4 år med elinstallationer på lågspänningsanläggningar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL) hos Elsäkerhetsverket.

LIA - lärande i arbete

LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en femtedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden.

LIA-platser finns att få tag på i hela Sverige. Exempel på LIA-företag är Projektengagemang och WSP-group, Caverion, Sweco och Vinnergi.

Distansstudier – hur funkar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. Utbildningen inleds med att alla studerande samlas på Campus Nyköping. Dels för att lära känna varandra, dels för en genomgång av studieteknik och vad det innebär rent praktiskt att studera på distans.

Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum.

Undervisningsmetoderna varierar. Det kan exempelvis handla om streamade föreläsningar, liveföreläsningar via webben, diskussionsforum, studiehandledning, självstudier, case-metodik, mindre grupparbeten och LIA (lärande i arbete).

I utbildningen ingår totalt sex fysiska träffar, varav fyra består av praktiska laborationer.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs den gymnasiala kursen med betyget lägst E:

 • Praktisk ellära (Ellära A + B och Växelström 3-fas) 

Samt

 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid av elinstallationsarbete som t.ex. installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker (deltid räknas om till heltid).

Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som ska innehålla:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut om du ff är anställd ska det framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)

Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval. 

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Elkonstruktör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Elkonstruktör
 • Elingenjör
 • Installationsingenjör

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i 

 • Tillämpad matematik för elkonstruktion
 • Gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • PLC-system inom automation
 • Verktyg för belysningsprojektering
 • CAD-programvaror och dess grundprinciper
 • Projektering av olika typer av teleanläggningar
 • Hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
 • Industriella konstruktionsritningar i verktyget EPLAN
 • Maskindirektivet (MD) och standard ISO 13849-1
 • Projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk
 • Hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet
 • Mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningar
 • Projektledning, arbetsformer, faser och processer
 • Projektekonomi, ÄTA, riskhantering, hållbarhet och miljöcertifiering
 • Konsultansvar (ABK 09), entreprenadformer och byggbranschens standardvillkor, Plan- och bygglagen (PBL) samt offentlig upphandling (LOU/LUF)
 • Uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning
 • Kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem
 • Gällande standarder inom elmaskinområdet

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att 

 • Kommunicera mindre åtaganden och lösningar samt anvisningar på minst ett främmande språk genom att tolka och förklara manualer samt följa instruktioner på ritningar och verktyg
 • Projektera belysningsanläggningar i DiaLux
 • Ta fram och justera installationsritningar för elanläggningar med stöd av CAD-programvaror
 • Projektera teletekniska anläggningar
 • Utföra och planera elinstallationer i starkströmsanläggningar samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter
 • Lösa sammansatta problem som kan uppstå i olika typer av elanläggningar
 • Utföra beräkningar och dimensioneringar som tillämpas vid elinstallationer i elektriska starkströmsanläggningar samt upprätta dokumentation av dessa
 • Utföra kontroll före ibruktagning
 • Upprätta ritningar, kretsscheman med tillhörande dokumentation
 • Planera, genomföra och följa upp ett projekt
 • Utföra mätningar för att verifiera de elektriska egenskaperna
 • Anpassa, definiera och analysera problemområden och föreslå lösningar

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att 

 • Självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning, samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • Förmåga att slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
 • Självständigt konstruera elanläggningar med CAD-programvaror
 • Självständigt ansvara för projektering och konstruktion av en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram
 • Omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar
 • Analysera hela eller delar av en elanläggning utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och
 • Hållbarhetsperspektiv och förslå förbättringar

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Facebook El, teknik och VVS

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkonstruktör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights