Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Lär dig upprätta ett bokslut

Sensus
Sammanfattning
Kurser
Distans
32 timmar
Heltid, distans
8 000 SEK Momsfri
Startdatum: 2023-01-30 - Distans
Lär dig upprätta ett bokslut / Sensus

Om utbildningen

Lär dig upprätta ett bokslut

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

Utbildningens innehåll

Kursdagar: 8 mars, 15 mars, 22 mars och 29 mars

I detta digitala upplägg arbetar vi i nära samarbete på distans. Träffarna är lärarledda och genomförs på mötesplattformen Zoom. Teori varvas med praktiska övningar

Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

För mer detaljerat innehåll, kontakta Sören Johnsson 070-204 74 99 soren.johnsson@sensus.se

Ansökan och behörighet

Bakgrund:

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

Du ansöker via Sensus hemsida.

Sensus

Bred verksamhet med individen i fokus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Verksamheten finns över hela landet...


Läs mer om Sensus och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lär dig upprätta ett bokslut

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sensus

Södra Hamngatan 29
404 21 Göteborg

Tel: 031-7083943
Mobil 0709-633009
www.sensus.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in