Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad redovisningsekonom

Sensus
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
156 timmar
Deltid
75 800 SEK Momsfri
Startdatum: 2022-11-01 - Distans
Diplomerad redovisningsekonom - Efter avslutat utbildning kan du upprätta bokslut, bedöma skattekonsekvenser samt göra ekonomiska analyser.

Om utbildningen

Som diplomerad redovisningsekonom ansvarar du för organisationens operativa ekonomiarbete.

Detta är en praktisk utbildning som ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom ekonomi.

Efter avslutad utbildning har du god kunskap om bokföring och lönehantering och kan ansvara för organisationens operativa ekonomiarbete. Du har grundläggande kunskap om redovisningsekonomiska begrepp och aktuell skattelagstiftning. Du kan också upprätta bokslut, bedöma skattekonsekvenser samt göra ekonomiska analyser.

Utbildningen vänder sig dig som arbetar med eller har erfarenhet av ekonomiadministration, till exempel som bokföringsassist, arbetsledare med ekonomiansvar eller redovisningskonsult, och som vill utveckla dina kunskaper inom kvalificerat ekonomiarbete.

Utbildningens innehåll

Introduktion
Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska begrepp och kopplingen till företagets årsredovisning. Centralt är att förstå resultat- och balansräkningens inbördes förhållande.

 • Grundläggande begrepp
 • Löpande bokföring med övningar
 • Kontoplan
 • Momsbegreppet
 • Resultaträkning, balansräkning, samband
 • Eget kapital i AB och enskild firma
 • Övningar

Affärsmiljö och ekonomiska kalkyler
Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll.

 • Företag och samhälle
 • Intressentmodellen
 • Avtal, avtalsupprättande
 • Värdekedjan, förädlingsvärde
 • Affärsidé, strategi, mål
 • Kostnadsanalys, intäktsanalys
 • Kalkylmässiga begrepp, kostnadssamband
 • Resultatdiagram, kritisk punkt, säkerhetsmarginal
 • Bidragskalkyler
 • Förenklad självkostnadskalkyl
 • Övningar

Affärsredovisning
Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse om affärsredovisning och de regelverk som styr den löpande bokföringen och bokslutsarbetet. Stor vikt läggs vid förståelse av årsredovisningen. Kursen ger även deltagarna verktyg för analys och tolkning av årsredovisningar.

 • Introduktion och genomgång av praktikfall
 • Redovisningssystemet
 • Resultatmätning
 • Moms, löner, skattedeklaration
 • Löpande bokföring
 • Övningar i Visma
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Bokslutsdispositioner
 • Årsbokslut
 • Årsbokslut i Visma
 • Årsredovisning

Beskattning
Kursen ger deltagarna en översikt över hur skattesystemet är uppbyggt och kunskaper om beskattningsreglerna för olika företagsformer. Du får också en ökad förståelse för sambandet mellan redovisning och beskattning. Målsättningen är att ge dig kunskaper i att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen enligt gällande lagstiftning och praxis.

 • Olika företagsformer
 • Skattesystemets uppbyggnad
 • Inkomst av näringsverksamhet i AB respektive enskild firma
 • Likheter och skillnader, AB och enskild firma
 • Förmånsbeskattningar
 • Skatteberäkning i AB och enskild firma
 • Deklaration i AB och enskild firma
 • Skatteberäkning, avslut av praktikfallet

Så ansöker du

Deltagarna ska ha gymnasiekompetens och flerårig erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete samt grundläggande kunskaper i bokföring. Viss kännedom om bokslut och deklaration är en tillgång.

Du ansöker via hemsidan.

Examen & Intyg

Betyg och diplom

I utbildningen ingår skriftliga tentamina. För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro i varje avsnitt samt att alla skriftliga tentamina är godkända.

Kostnader

37 900,-/termin

Vi har avtal med Unionen vilket ger deltagare som bekostar utbildningen på egen hand 12% rabatt på kursavgiften. Det finns även möjlighet att ansöka om studiestöd. Läs mer på Unionens hemsida.

Sensus

Bred verksamhet med individen i fokus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Verksamheten finns över hela landet...


Läs mer om Sensus och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad redovisningsekonom

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sensus

Södra Hamngatan 29
404 21 Göteborg

Tel: 031-7083925
Mobil 0704-624839
www.sensus.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in