Korta YH-utbildningar

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
18 november, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-21
Utbildningsform
Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
18 november, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-21
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

18 november, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-10-21

februari 2025

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan ej öppen

Om utbildningen

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

12 veckors utbildning på 50% och distans

Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa. Ansök till vår korta YH-kurs och få bland annat specialiserad kunskap om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Sämre psykisk hälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd. Denna YH-kurs hos KUI Yrkeshögskola på 12 veckor ger dig ökade kunskaper om psykisk hälsa, suicid och suicidprevention.

---------------------------

Poäng: 30 YH-poäng
Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Längd: 12 veckor
Studiestart: 11 november 2024
Ansökan: Öppen 30 maj - 21 oktober 2024

---------------------------

Målet med utbildningen

Kursen ger dig en specialiserad kompetens inom området psykisk ohälsa och utrustar dig med kunskap, färdigheter och kompetenser för att arbeta med suicidprevention. Genom att utveckla denna spetskompetens kan du bidra till att säkerställa en högkvalitativ vård och omsorg för personer som lider av psykisk ohälsa.

Inom kursen kommer du att få en fördjupad förståelse för olika former av psykisk ohälsa, dess orsaker och konsekvenser. Du kommer även att lära dig om olika behandlingsmetoder och interventioner som kan vara effektiva för att stödja personer med psykisk ohälsa och minska risken för självmord.

En viktig del av kursen är att du kommer att utveckla kompetens inom suicidprevention. Detta inkluderar att kunna identifiera riskfaktorer och varningssignaler för självmordsbeteende, att kunna bedöma suicidrisk och att kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för självmord. Du kommer också att lära dig att ge stöd och hjälp till personer som har självmordstankar och att kunna samarbeta med andra vårdprofessionella och samhällsaktörer för att skapa en helhetssyn och samordning av vård och stöd för personer i riskzonen.

Genom att delta i denna kurs kommer du att utveckla en hög nivå av kompetens inom psykisk ohälsa och suicidprevention. Du kommer att kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter i praktiken för att ge en kvalitetssäker vård och omsorg för personer som behöver stöd inom detta område. Ditt arbete kommer att bidra till att minska suicidrisken och främja hälsa och välbefinnande hos personer som drabbas av psykisk ohälsa.

---------------------------

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

För mer information om Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen innehåller:

Inledande träff

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Fjärrundervisning

YH-kursen bedrivs genom fjärrundervisning på distans, vilket innebär att du kan delta i kursen oavsett din geografiska plats. Kursen inkluderar schemalagda webbaserade träffar, där du som studerande får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang, koppla samman teori och praktik samt reflektera i grupp.

YH-kursen kräver datorvana

För att kunna delta i fjärrundervisningen på distans krävs det att du har grundläggande datorvana. Eftersom kursen kommer att genomföras online behöver du ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera.

Vi rekommenderar att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursstart för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du behöver teknisk support kommer vi att finnas tillgängliga för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor som du kan ha.

Studeranderöster

97% rekommenderar KUI Yrkeshögskola.

97% är nöjda med sin utbildning i helhet.

88% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier.

/undersökning våren 2024.

Så ansöker du

Särskilda förkunskaper

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant verksamhetsområde (inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri) som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

---------------------------

Grundläggande behörighet

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

---------------------------

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem via yh-antagning. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se

 1. Välj kurs (ort spelar ingen roll eftersom kursen är helt på distans).
 2. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 3. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på 019-10 00 80.

---------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är den studiemedelsberättigad via CSN, vilket ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka levnadskostnader under studietiden. Detta gör det möjligt för fler att ta del av våra högkvalitativa kurser och utveckla sin kompetens utan ekonomiska hinder.

---------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights