Produktionstekniker, inriktning ständiga förbättringar/ lean production

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Eslöv
Distans med träffar
3 terminer
75 %
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
September 2022
Öppet för sen anmälan i mån av plats!

Distans
september 2023
2023-05-15

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med 75 procents studietakt. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca fyra träffar i Eslöv per termin.

Utbildningens innehåll

  • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, 15 YH-poäng
  • Examensarbete, 15 YH-poäng
  • Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng
  • Lean production, 25 YH-poäng
  • LIA: Projektarbete, 40 YH-poäng
  • Produktionslogistik, 25 YH-poäng
  • Produktionsteknik – ett helhetsperspektiv, 10 YH-poäng
  • Produktionsteknik med ekonomi, 25 YH-poäng
  • Projektledning, grupp, kommunikation, 20 YH-poäng
  • Tillämpad matematik och fysik, 10 YH-poäng

Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig som studerande de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som produktionstekniker med inriktning mot lean/ständiga förbättringar. I utbildningen kombineras ett traditionellt produktionstekniskt
tänkande kring ständiga förbättringar med kunskaper inom nya produktionstekniska områden såsom additiv tillverkning (3D-printing), robotisering, digitalisering och artificiell intelligens, cirkulär ekonomi och hållbar produktion – för att nämna några teman.

I Eslöv bedrivs sedan några år tillbaka även YH-utbildningen 3D-printingspecialist – en utbildning som fokuserar på hela kedjan från idégenerering till print med 3D-teknik. För att uppnå samverkanseffekter kommer utbildningen till produktionstekniker att gå i tandem med utbildningen till 3D-printingspecialist – man kommer bland annat att ha gemensamma föreläsningsdagar och möjligheter att genomföra
studierelaterade projekt tillsammans.

Den studerande får en bred utbildning som ger dig som studerande möjlighet att verka i en rad olika branscher. Studerande som har gått en
föregångare till den nu aktuella utbildningen kom bland annat från Orkla, Securit, Tetra, Hilding Anders, Alfdex, Haldex och Atlas Copco.
Efter avslutad utbildning förändrades i de flesta fall de studerandes arbetsuppgifter på ett sådant sätt att Lean/Ständiga förbättringar kom att bli en viktig del i deras arbetsinnehåll.

För mer information om Produktionstekniker, inriktning ständiga förbättringar/ lean production, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan är öppen 1 februari-15 maj 2023

Sista ansöknings- och kompletteringsdag är 15 maj 2023


Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
– Kopior av betyg
– Kopior av utbildningsbevis/kursintyg

- Arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka relevant yrkeserfarenhet om 2 år på heltid

– Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svenska eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildning.

Urval

Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett webbaserat prov.

Resultatet på det webbaserade provet rangordnar de sökande.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen inom Produktionstekniker, inriktning ständiga förbättringar/ lean production

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Produktionstekniker, inriktning ständiga förbättringar/ lean production

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in