Korta YH-utbildningar

Hållbar platsutveckling

Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

20 augusti, 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Hur mycket tål en plats?

En kort kurs som bland annat ger dig kompetens inom områdena platsmarknadsföring, säsongsförlängning och finansiering. Hållbar platsutveckling handlar om hur alla i samhället ska kunna bidra på bästa sätt till ett öppet och levande landskap där varje gäst berikar, inte förstör.

Vad lär man sig på kursen?

Du får bred allmänkunskap om arbete inom områden som är avgörande för framgångsrik platsutveckling. En del av kursen kommer att vara att förstå besöksnäringens olika aktörer och deras roller för att utveckla insikter i hur det offentliga engagemanget påverkar platsutveckling och hur samverkan mellan olika sektorer kan stärka resultatet.

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta företag

Agenda 2030

Du kommer att få utforska besöksnäringen i både nationella och globala sammanhang, förstå dess komplexitet och identifiera trender och möjligheter som påverkar platser. Förutom att tillämpa principerna från Agenda 2030 på platsutveckling, kommer du att lära sig att skapa balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att främja långsiktig och ansvarsfull utveckling.

Du kommer även utveckla färdigheter i att kunna veta vad som är viktigt för att skapa attraktiva platser som samtidigt värnar om kulturarv och främjar lokal mat som en resurs. Du lär dig att arbeta strategiskt med säsongsförlängning och innovation. Du får även verktyg för att möta utmaningar och öka platsens attraktivitet året runt.

Kunskap efter avslutad kurs?

Efter avslutad utbildning kan du självständigt analysera och komma fram till hur man samverkar och samarbetar med olika aktörer för att främja hållbar platsutveckling. Du kan även självständigt analysera och förstå målgruppers drivkrafter och anpassa platsutvecklingsstrategier därefter.

Utbildningsmoment

• Besöksnäringen i Sverige och världen
• Agenda 2030, de 17 globala målen och certifieringar
• Besöksnäringens olika aktörer och det offentligas roll
• Hållbar platsutveckling, platsattraktivitet
• Kulturarvet och den lokala matens roll för platsen
• Innovation i besöksnäringen
• Målgruppens drivkrafter, platsmarknadsföring
• Säsongsförlängning
• Platssamverkan – olika samverkansmodeller
• Finansieringsmodeller

Främja omställning och hållbar utveckling

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En av delarna i uppdraget handlar om att arbeta för en hållbar platsutveckling i hela landet. Målet är att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring pekar ut platsutveckling som en viktig del i att uppnå målet att Sverige ska bli världens mest hållbara och attraktiva resmål.

”Det räcker inte att bara byta namn på allt vi redan gör till platsutveckling och tro att magi ska uppstå. Vi måste förnya arbetssätt och tillföra nya kompetenser. Det är viktigt att alla intressenter, särskilt de offentliga, förstår vad det innebär att ställa om till platsutveckling. Det innebär ett stort ansvar för ett komplext omställningsarbete som kräver kunskap, resurser och mod.” Kristina Nilsson Lindström Fil.Dr. kulturgeografi vid Göteborgs universitet –ur Placebranders Trendrapport 2023”

Efter avslutad utbildning har du färdigheter

  • Hur man utvärderar och implementerar strategier för säsongsförlängning och innovation inom besöksnäringen.
  • Hur man kan tillämpa olika metoder och modeller för hållbar platsutveckling och skapa platsattraktivitet.
  • De olika faktorer och drivkrafter som påverkar målgruppers beteende och preferenser.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på våra korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

För mer information om Hållbar platsutveckling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Travel Education Centre?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Behov på arbetsmarknaden

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbar platsutveckling

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Travel Education Centre
Tulegatan 41
113 53 Stockholm

Börja din karriärresa inom turism och event här!Välkommen att studera på Travel Education Centre. Hos oss får du en rolig studenttid, ett stort kontaktnät och exakt den kompetens som branschen efterfrågar. Välkommen! Du hittar hela utbudet av våra korta YH-kurser...

Läs mer om Travel Education Centre och visa alla utbildningar.

Highlights