Specialpedagogiskt program

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
90 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på lärande och specialpedagogik, samtalsmetodik, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt pedagogisk ledning och styrning. Utbildningen innehåller praktiska moment där du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och arbeta med specialpedagogisk skolutveckling. Den sista terminen skriver du ett självständigt vetenskapligt examensarbete.Utbildningen förbereder dig för en roll där du leder och stödjer specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskola och/eller skola. Du får kunskaper och förmågor som behövs för att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du får även kompetens att samverka med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt beredskap att genomföra pedagogiska utredningar.Övrig information: Utbildningen omfattas av fyra obligatoriska utbildningsdagar på campus per termin, de är ofta förlagda till två tillfällen med två utbildningsdagar i följd.Under år 2 i utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som omfattar åtta dagar per termin och är förlagda till fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen.

Så ansöker du

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO

Tel: 019-30 30 00
Fax 019-33 02 38


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in