Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Som ambulanssjuksköterska möter du patienter i alla åldrar och i många olika livssituationer. Du ansvarar självständig för avancerad klinisk bedömning, omvårdnad och behandling av akut sjuka eller skadade patienter i skiftande och oförutsägbara vårdmiljöer. Du möter patienter i hemmet, på skadeplatser, i offentliga miljöer och under transport till sjukhus. Ambulanssjuksköterskans arbetsdagar är ofta oförutsägbara och varierande och kan innehålla allt från att ta hand om enskilda patienter och anhöriga till masskadesituationer. Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom ambulanssjukvård, medicin och omvårdnadsvetenskap. Du tränas i att kunna använda forskningsbaserad kunskap och ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor i komplexa prehospitala vårdmiljöer för att utvecklas till en självständig, reflekterande och lärande ambulanssjuksköterska.De flesta lärare på utbildningen arbetar inom ambulanssjukvård och flera är aktiva forskare. Det skapar en utbildning där vardagens kliniska ambulanssjukvård, utbildning och forskning är tätt sammanlänkade. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimuleras till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens ambulanssjukvård. Programmet bedrivs som distansutbildning under fyra terminer. Undervisningen är distansbaserad med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights